WFA:n vetoomus kaikille digimainonnan osapuolille

GDPR

Mainostajien Liiton kattojärjestö World Federation of Advertisers (WFA) on tänään julkaissut vetoomuksen verkkodatan läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Vetoomuksessa kehotetaan kaikkia ja kaikilla markkinoilla toimivia brändin omistajia sitoutumaan rakentamaan dataekosysteemiä, joka kunnioittaa kuluttajien valinnan vapautta sekä oikeutta hallita omien tietojen käsittelyä. Tavoitteena on antaa ihmisille aito kontrolli siihen, miten heidän henkilötietojaan hyödynnetään ja sitä kautta lisätä kuluttajien luottamusta verkkomainontaan. Voit tutustua alkuperäiseen lausuntoon Manifesto for Online Data Transparency.

 Vetoomus kehottaa brändejä sitoutumaan toimintaan neljällä avain alueella:

  1. Luomaan vahva datan hallinta
  2. Minimoimaan datan kerääminen
  3. Antamaan kuluttajille aito hallinta omiin tietoihinsa ja tieto siitä miten dataa hyödynnetään
  4. Ottamaan vahvempi rooli datan käsittelyketjussa

WFA:n asettamat vaatimukset ovat tiukempia, kuin mitä GDPR vaatii mainostajilta. Tarkoitus on kasvattaa ajattelumallia, joka laittaa ihmiset datan edelle. Perimmäisenä tavoitteena on luoda verkkomainontaliiketoiminta, joka perustuu luottamukselle, kontrollille sekä henkilötietojen kunnioittamiselle.

”Kaikki tutkimukset osoittavat, että kuluttajat haluavat brändien auttavan yksityisyyden pelastamisessa. Tämä vetoomus on osoitus, ettei digitaalisessa käyttökokemuksessa ole kyse vain ilmaisesta, nopeasti latautuvasta sisällöstä ja kohdennetuista mainoskokemuksista. Siinä on lisääntyvässä määrin kysymys siitä, että ihmiset kokevat, että he itse hallitsevat omia tietojaan. Yritysten pitäisi nähdä datan läpinäkyvyys kilpailuetuna, joka rakentaa lisää luottamusta ja merkityksellisempiä suhteita kuluttajien ja brändien välille,” kertoo WFA:n toimitusjohtaja Stephan Loerke.

Vetoomusta tukemaan WFA luo neuvoston, jonka tehtävä on seurata, että mainostajat ryhtyvät konkreettisiin toimiin. Neuvostoa johtaa Unileverin globaalin markkinoinnin, medioiden ja verkkoliiketoiminnan yleinen neuvonantaja Jamie Barnard. Hän tulee työskentelemään yhdessä WFA:n sekä monitoimialaisen asiantuntijatiimin kanssa, jossa on edustettuna mm. Disney, Diageo, Just Eat, Mars, Pernod Ricard ja Shell.

”Kun kyse on luottamuksesta, niin ihmiset toimivat vaistonvaraisesti; eikä vaadita isoa tekstiä, jolla autetaan tekemään päätöksiä omasta turvallisuudestaan. Datan läpinäkyvyys tarkoittaa, että rakennetaan silta havaintojen ja odotusten välille. Neuvosto pyrkii tunnistamaan tapoja, joilla läpinäkyvyydestä saadaan arkipäivää ihmisille,” kertoo Jamie Barnard Unileveriltä.

Vetoomus kuvastaa myös kotimaisten mainostajien tahtotilaa, joka on parantaa kuluttajien luottamusta online -mainontaa kohtaan. ”Viimeaikainen Facebookiin liittyvä negatiivinen uutisointi on nakertanut luottamusta ja samalla mainostajat ovat joutuneet miettimään myös itse omaa suhdettaan tahoihin, jotka eivät käsittele henkilötietoja kunnioittaen. GDPR, on ollut tehokas keino pakottaa yritykset tarkastelemaan omaa tapaansa käsitellä henkilötietoja, mutta vielä tärkeämpää on se, että kaikki osapuolet sitoutuvat samoihin toimintamalleihin ja asettavat ihmiset datan edelle, painottaa Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki.

IAB Europe on ensimmäisten joukossa ilmoittanut tukevansa WFA:n vetoomusta. ”Me tuemme näkemystä, että kestävä digitaalisen markkinoinnin ekosysteemi vaatii kaikkien osapuolten sitoutumista harjoittamaan toimintaa, jossa kuluttajan tarpeet laitetaan ykkössijalle, toimitaan läpinäkyvästi, kontrolloidusti ja vastuullisesti ”, kertoo IAB Finlandin toiminnanjohtaja Birgitta Takala.

Kotimaisista liitoista myös MARK on ilmoittanut seisovansa WFA:n vetoomuksen takana ja edistävänsä sanomaan levittämistä omassa liitossaan, joka koostuu lähinnä henkilöjäsenistä. ”Vastuullisuus tietojen käsittelyssä on tärkeää kaikille markkinoinnin osapuolille ja meidän tehtävänämme on viedä sanomaa kentälle kouluttamalla ja tiedottamalla”, kertoo MARK:n toiminnanjohtaja Sanna Laakkio.

Toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki, puh. 040 578 1974, riikka@mainostajat.fi
Toiminnanjohtaja, Sanna Laakkio, puh. 045 110 8811, sanna.laakkio@mark.fi
Toiminnanjohtaja, Birgitta Takala puh. 040 543 9165, birgitta.takala@iab.fi