Vastuullinen markkinointi on jo valtavirtaa

Vastuullinen markkinointi on jo valtavirtaa

Mainostajien Liitto teki kesällä jäsenistölleen kyselyn markkinoinnin vastuullisuudesta. Kyselyyn osallistuneista 90 prosentilla vastuullisuus on kirjattu yrityksen strategiaan. Nimetty vastuullisuushenkilö tai -funktio on 80 prosentilla vastaajista. Noin kolmanneksella vastuullisuuskysymykset on kirjattu myös yhteistyökumppaneiden kaikkiin sopimuksiin, lisäksi noin 40 prosentilla ainakin osaan sopimuksista.

Vastuullisuuden huomioimiseen markkinoinnissa on useita eri tapoja, ja monessa yrityksessä vastuullisuus onkin esillä kaikessa tekemisessä. Luupin alla ovat esimerkiksi ikärajat, mediaympäristöt ja sosiaalinen media. Riittävä tuotetieto, vastuullinen valmistustapa ja kohtuullisuuden korostaminen tuotteiden käytössä ja ovat esimerkkejä asioista, joita nostetaan esille.

Joillakin toimialoilla, esimerkiksi Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyrityksissä noudatetaan sääntöjä, jotka ovat tiukempia kuin laki vaatii. Puolella kyselyyn vastaajista on yrityksen omia itsesääntelyohjeita erityisesti kohderyhmien huomioimiseen markkinoinnissa kuten lapset, eri sukupuolet tai mediaympäristöt, joissa ei haluta näkyä.

Kaupallisia mittareita vastuullisuudelle on määritelty noin joka kolmannella vastaajalla. Esimerkkejä mittareista ovat muun muassa myynnin kehitys ja Sustainable Brand Index.

– Vastuullisuus ei ole yrityksissä enää pakollinen paha, vaan lähtökohta sille, että yrityksellä on edellytykset toimia tulevaisuudessakin. Esimerkkejä vastuullisuudessa epäonnistuneista ja sittemmin arvonsa menettäneistä yrityksistä löytyy maailmalta useita. Tämän kyselyn vastaukset kertovat, että riskin ovat tunnistaneet hyvin myös kotimainen yritysjohto ja sijoittajat. Vielä kuitenkin etsitään konkreettisia keinoja edistää vastuullisuutta sekä tapaa kertoa siitä asiakkaille. Juuri tämän takia mekin tuomme Mainontapäivään 21.9.2018 lavalle Thomas Kolsterin, joka tunnetaan myös nimellä Mr. Goodvertising, kertomaan miten isot organisaatiot maailmalla ovat onnistuneet vastuullisuudessa, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki.

Kyselyyn vastasi 77 Mainostajien Liiton jäsenyrityksen edustajaa kesä–heinäkuussa. Tulokset ovat suuntaa-antavia.

Lisätiedot:
Riikka-Maria Lemminki, toimitusjohtaja, Mainostajien Liitto, puh. 040 578 1974
riikka-maria.lemminki@mainostajat.fi