Vaikuttajamarkkinointia hyödynnetään vielä vaihtelevasti

Mainostajien Liiton tuoreen kyselyn mukaan markkinoijat ovat vielä eri vaiheissa vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntämisessä. Siinä yritykset tavoittelevat kohderyhmiään näille relevanttien vaikuttajien, esimerkiksi bloggaajien, tubettajien tai urheilijoiden kautta. Noin joka neljäs kyselyyn vastannut sanoo, ettei ole vielä käyttänyt, sama määrä kertoo kokeilleensa hyvin tuloksin ja kolmas samansuuruinen ryhmä kertoo tekevänsä jatkuvasti tuloksellista vaikuttajamarkkinointia. Kuitenkin löytyy myös niitä, jotka kysyvät: ”Mitä vaikuttajamarkkinointi on?”

– Ehkä pitäisi puhua ennemminkin ihmiseltä ihmiselle -markkinoinnista, koska se kuvastaa paremmin sitä missä vaikuttajamarkkinoinnissa on kyse: viestinnästä, jossa ihminen pyrkii vaikuttamaan toiseen ihmiseen, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki.

Esteinä vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntämiseen mainitaan muun muassa se, että käytössä on jo riittävästi muita tehokkaita markkinoinnin keinoja. Epäselvyyttä saattaa olla siitä, miten vaikuttajien kanssa pitäisi työskennellä ja millaisia sopimuksia heidän kanssaan pitäisi tehdä. Brändisisällön kontrolloinnista luopuminen mietityttää myös osaa vastaajista. Kaikki tuotteet tai palvelut eivät ehkä sovi vaikuttajamarkkinointiin tai sopivia vaikuttajia ja kanavia on vielä vaikea löytää. Erityisesti ne, joiden kohderyhmänä ovat yritykset (B-to-B), kokevat yhteistyökumppanien löytämisen haasteellisena.

Markkinoijat mainitsivat omille tuotteilleen tai palveluilleen tärkeimpinä vaikuttajien kanavina useimmiten blogit. Instagram, videobloggaajat ja tubettajat sekä Facebook nousivat esille lähes yhtä usein. Monet vaikuttajat hyödyntävät useita kanavia.

Avoimeen kysymykseen vaikuttajamarkkinoinnin hyödyistä ja käyttöönotosta yleisesti tällä hetkellä markkinoijat toivat esiin muun muassa:

– Tavoitteiden asetanta ja tulosten mittaaminen ovat tässä markkinointimuodossa samalla lailla tärkeitä kuin muissakin.
– Suunnitelmallisuus on poikaa ja sisältöstrategia kannattaa tehdä.
– Onnistuneesti valittu vaikuttaja voi rakentaa uskottavasti brändin mainetta, lanseerata tuotteita ja aikaansaada tuloksia.
– Yhteistyön tulee olla aitoa, ei päälleliimattua.
– Vaikuttajamarkkinointi on parhaimmillaan todella hyvä keino tavoittaa oikea kohderyhmä.
– Uhka ja mahdollisuus lyövät kättä.

Vaikuttajamarkkinoinnin kyselyyn vastasi 109 Mainostajien Liiton jäsenyrityksen edustajaa maalis–huhtikuussa. Tulokset ovat suuntaa-antavia. Kysely toteutettiin yhteistyössä PING Festivalin kanssa.

Lisätiedot:
Riikka-Maria Lemminki, toimitusjohtaja, Mainostajien Liitto, puh. 040 578 1974
riikka-maria.lemminki@mainostajat.fi