Mitattava markkinointi on pääsylippu johtoryhmään

Makes

Digitalisaatio muovaa markkinoinnin pelikenttää vauhdilla. Uudet teknologiat helpottavat tulosten tarkkaa mittaamista ja raportointia johdolle. Tuleeko digimurroksesta markkinoinnin tekijöille vuosisadan mahdollisuus, joka nostaa alan arvostusta ja uusia markkinoinnin osaajia yritysten johtoon?

Kaksi viidestä suomalaisesta markkinointijohtajasta toimii yrityksensä johtoryhmässä ja 37 % vastaajista raportoi vähintään viikoittain toimitusjohtajalle, selviää Deloitten ja Mainostajien Liiton markkinointijohtajille tänä keväänä tekemästä kyselystä.

Vastaajat näkevät markkinoinnin tulosten mittaamisen ja raportoinnin johdolle entistä tärkeämpänä keinona vaikuttaa markkinoinnin arvostukseen ja markkinointijohtajien nousemiseen yrityksien johtopaikoille. Myynnin tulokset ovat kiistattomasti nähtävissä, mutta markkinointi ilman raportoituja tuloksia saattaa jäädä näkymättömäksi kulueräksi.

Markkinoinnin automaation ja analytiikan avulla myynnin ja markkinoinnin tekeminen ja tuloksellisuus lähentyvät toisiaan ja ovat siten automaattisesti yritysten johdon kiinnostuksen kohteina. ”Uusilla työkaluilla ja jatkuvalla mittaamisella on helpompaa todistaa ja raportoida markkinoinnin hyödyt myös euromääräisesti. Ymmärrys markkinoinnin trendeistä sekä yrityksen digitaalisuuden nykytilasta ja suunnasta on tärkeää osata viestiä ylimmälle johdolle selkeinä ideoina ja konkreettisina toimenpide-ehdotuksina. Tällöin markkinointijohtajan painoarvo johdon agendalla varmasti kasvaa”, näkee Deloitte Digitalin Suomen vetäjä Mikko Räty.

Digitalisaatio haastaa markkinointijohtajan

Digitalisaation vaikutuksesta markkinointi on nopeassa muutoksessa ja sen kehitys haastaa myös markkinointijohtajan oman osaamisen. Vain 18 % vastaajista sanoo oman teknologiaosaamisensa olevan erinomaista ja vain joka neljäs kokee, että käytettävissä olevat analysointityökalut ovat hyvät. Dataa on saatavilla paljon, mutta sitä halutaan oppia hyödyntämään paremmin päätöksenteossa.

Asiakkuudenhallintajärjestelmät ovat käytössä lähes kaikilla, mutta mediaostamisen työkaluja käyttää vain reilu kolmannes. ”Riippumatta siitä kuka mediaa ostaa, mainostajan on ymmärrettävä miten mediaostamisen työkalut toimivat käytännössä. Yhteistyökumppaneilta kannattaa vaatia läpinäkyvyyttä muiden mukana olevien tahojen toiminnan ja hinnoittelun avaamiseksi. Markkinointijohtajan vastuulla on myös huolehtia , että oman markkinointitiimin ammattitaito riittää näiden asioiden selvittämiseen”, Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski sanoo.

Lisätietoja:

Ritva Hanski-Pitkäkoski
toimitusjohtaja
Mainostajien Liitto
ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi

Mikko Räty
Partner, Country Lead
Deloitte Digital
mikko.raty@deloitte.fi

______

Tulokset perustuvat Deloitten toteuttamaan pohjoismaiseen Chief Marketing Officer 2017 -kyselytutkimukseen, joka kartoitti markkinoinnin ja markkinointijohtajien roolia ja sen muutosta. Tutkimus toteutettiin samanaikaisesti Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa keväällä 2017. Suomessa tutkimuksen toteuttivat Deloitte ja Mainostajien Liitto. Kyselyyn vastasi yhteensä 46 markkinointi- ja viestintätehtävissä olevaa päättäjää. Pohjoismaiset tutkimustulokset julkaistaan kesällä 2017.