MAKES perustettu edistämään suomalaista markkinointia

Markkinointialan toimijat perustivat 19.12.2017 MAKES ry:n edistämään suomalaista markkinointia ja kasvattamaan alan osaamista. Tavoitteena on kasvattaa Suomen taloutta kasvattamalla yritysten markkinointi-investointeja.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen kansantaloutta kasvattavaa markkinointia, tuottaa tietoa markkinoinnin merkityksestä ja vahvistaa alan verkostoitumista. Yhdistys edistää markkinointialan ammattilaisten pääsyä yritysten päättäviin elimiin, muun muassa hallituksiin.

Valtiontalouden tarkastusvirasto ehdotti keväällä raportissaan, että markkinointialan toimijat perustaisivat organisaation edistämään suomalaisten yritysten markkinointia.  Perustettava MAKES voisi tuon raportin mukaan olla moottori suomalaisen markkinoinnin arvostuksen ja markkinointiosaamisen kasvattamiselle.

– Mielestämme ehdotus oli toimeenpanemisen arvioinen, ja sen vuoksi olemme tänään perustaneet MAKES ry:n ehdotetulla tavalla ja tavoitteilla, sanoo Anne Korkiakoski, Markkinoinnin edistämiskeskus MAKES ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Yhdistys kokoaa markkinointiin liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa sekä kehittää markkinointiin liittyvää tutkimusta ja koulutusta.

Lisäksi Markkinoinnin edistämiskeskus MAKES ry käynnistää eri toimialojen markkinointia vahvistavia hankkeita julkisen sektorin ja muiden eri tahojen kanssa yhteistyössä. Tällaisissa hankkeissa yhdistys voi toimia myös hankkeen rahoituksen järjestäjänä.

Yhdistys voi järjestää myös muuta toimintaa, joka edistää yritysten liikevaihdon kasvua markkinoinnin avulla ja ottaa kantaa sekä antaa lausuntoja markkinointiin liittyvästä lainvalmistelusta.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Korkiakoski (hallitusammattilainen) ja jäseniksi Jaakko Aspara (professori, Hanken Svenska Handelshögskolan), Ritva Hanski-Pitkäkoski (hallitusammattilainen), Ami Hasan (hallituksen puheenjohtaja, hasan & partners), Tomi Härmä (toimitusjohtaja, Mediametrix), Sanna Kolamo (Sanoma Media Finland Oy, BtoB), Sanna Laakkio (toiminnanjohtaja MARK Suomen Markkinointiliitto ry), Riikka-Maria Lemminki (toimitusjohtaja, Mainostajien Liitto ry) ja Tarja Virmala (toimitusjohtaja, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry).

Yhdistykseen nimettiin neljä työryhmää ja niiden vetäjät: Hankkeet; Riikka-Maria Lemminki, Tutkimus; Tomi Härmä, Koulutus; Sanna Laakkio ja Viestintä; Tarja Virmala.

Yhdistyksen perustamiskirjan allekirjoittivat Google Finland Oy, Mainostajien Liitto ry, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry, Markkinointi-instituutti, MARK Suomen Markkinointiliitto ry, Medialiitto ry, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Sanoma Media Finland, Vaasan yliopisto, Jaakko Aspara, Ritva Hanski-Pitkäkoski, Anne Koskiakoski, Mika Sarimo ja Lauri Sipilä.