Mainostajien rahaston palkinto professori Pirjo Laaksoselle

Mainostajien rahaston tämänvuotisen palkinnon sai Vaasan yliopiston markkinoinnin professori Pirjo Laaksonen. Mainostajien Liitto antoi tunnustuksen erityisesti tutkimushankkeesta, jossa selvitetään markkinoinnin roolia investointina ja panostusten vahvistamista.

KTT Pirjo Laaksonen on markkinoinnin professori Vaasan yliopistossa. Hän on tehnyt merkittävän akateemisen uran markkinoinnin parissa ja etenkin markkinatutkimuksen vahvana asiantuntijana eri organisaatioissa.

Mainostajien rahaston tunnustuspalkinnon Laaksonen saa nyt käynnissä olevasta markkinoinnin investointeihin suuntautuvasta tutkimuksesta, jota hän johtaa Vaasan yliopistossa. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa ja vaikuttaa päätöksentekijöihin, jotta tulevaisuuteen suuntautuvien markkinointi-investointien positiivinen merkitys myynnille ja kansantaloudelle ymmärretään paremmin. Hankkeen taustalla on ajatus markkinoinnin kustannus- vs. investointi -ohjaavuudesta. Pyrkimyksenä on luoda edellytykset ja osaaminen sille, että markkinointi ja sen resursointi – määrä ja laatu – ovat Suomessa kilpailukykyisellä tasolla.

– Vain faktojen avulla pystymme osoittamaan päättäjille markkinoinnin suuren merkityksen myynnin ja kansantalouden kasvun kiihdyttäjänä, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

– Se, että suomalaisissa tuote- ja palveluinnovaatioissa oleva potentiaali realisoituu kaupallisena menestyksenä, edellyttää vahvaa markkinointiosaamista. Markkinointia on tarkasteltava strategisena resurssina, asiakasosaamisena ja markkinalähtöisinä toimintatapoina, ei vain pakollisena kulueränä. Markkinointipanostusten tulovaikutusten määrittäminen ja niiden mittaaminen on erittäin haasteellista. Siihen pyrimme kuitenkin tutkimuksessamme löytämään suuntaviivoja, sanoo professori Pirjo Laaksonen.

Mainostajien Liitto perusti Mainostajien rahaston 50-vuotisjuhlansa yhteydessä vuonna 2001. Sitä hallinnoi Liikesivistysrahasto yhteistyössä Mainostajien Liiton hallituksen kanssa. Rahaston tarkoituksena on tulevaisuuteen suunnatun markkinointiviestinnän tutkimuksen edistäminen Suomessa. Rahaston aiempia palkittavia ovat olleet mm. professori Jaakko Aspara, markkinoinnin yliopettaja Heli Aaltonen, professori Terhi-Anna Wilska ja Professor of Practice Nando Malmelin. Palkinnon suuruus on 2500 euroa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, Mainostajien Liitto,
p. (09) 6860 8417, 040 508 0607, ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi

Professori Pirjo Laaksonen, p. 029 449 8460, pirjo.laaksonen@uwasa.fi

Kuva ladattavissa bit.ly/1R8EXnI

Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja sekä julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaisinvestoinneista Suomessa. Liitto tukee jäsentensä menestymistä ja brändin arvon kasvua edistämällä tuloksellista ja vastuullista markkinointiviestintää.