Lausunto viestintäviraston ohjeluonnoksesta koskien tuotesijoittelun ilmoittamista ja sponsoritunnisteiden sisältöä

Lausunto Viestintävirastolle 30.1.2015

Mainostajien Liitto toistaa aikaisemmassa lausunnossa toteamansa kriittisen suhtautumisen markkinoinnin lisärajoituksiin ja toteaa edelleen, että liitto ei kuitenkaan vastusta näiden ohjeiden antamista, koska niiden avulla yhdenmukaistetaan jo nykyisin käytössä olevia tuotesijoittelun ja sponsoritunnisteiden ilmoitusvelvoitteita.

Aikaisemmassa lausunnossaan toteamien huomioiden lisäksi liitto ehdottaa, että kohtaan, missä mietitään mainonnan ja sponsoroinnin eroa, lisättäisiin viittaus siihen, että sponsoritunnisteen tulisi olla tavaramerkin omainen. Tämä lisäys helpottaisi arviointia sen osalta, että onko sponsoritunnisteessa siihen kuulumattomia olennaisia mainonnallisia elementtejä. Tavaramerkithän eivät tyypillisesti sisällä mielikuvallisia elementtejä.

Mainostajien Liitto kiittää saamistaan lausuntopyynnöistä ja tilaisuudesta osallistua asiaa koskevaan kuulemistilaisuuteen.

Kunnioittaen

Mainostajien Liitto
RITVA HANSKI-PITKÄKOSKI
Ritva Hanski-Pitkäkoski
toimitusjohtaja