Lausunto tarkoituksenmukaisen internetyhteyden nopeudesta yleispalvelussa

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 30.3.2015

LVM/569/03/2015
Lausuntopyyntö liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen tarkoituksenmukaisen internetyhteyden nopeudesta yleispalvelussa muuttamisesta
Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, markkinointipalveluita ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (yli 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja ja julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaisrahamäärästä Suomessa.

Mainostajien Liitto kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä 16.3.2015 lähetetystä lausuntopyynnöstä (määräaika 1.4.2015) ja toteaa seuraavaa:
Mainostajien Liitto kannattaa tehtyä ehdotusta internetyhteyden vähimmäisnopeuden nostamiseen yhdestä megabitistä kahteen megabittiin joulukuun 2015 alusta.

Kunnioittavasti
Mainostajien Liitto

Tommi Rytkönen
puheenjohtaja

Ritva Hanski-Pitkäkoski
toimitusjohtaja