Facebook ja Cambridge Analytica: Tätä mieltä ovat mainostajat

Viime viikolla mainostajien maailmaa on ravistellut Facebookin ja Cambridge Analytican tietovuotokohu, jossa Facebookin epäillään luovuttaneen käyttäjien heille antamaa dataa liian laajasti kolmansille tahoille. Myös Mainostajien Liiton kattojärjestö World Federation of Advertisers (WFA) on ottanut kantaa tapaukseen.

Tämä tapaus on merkittävä, koska mainonnan historiassa ei ole koskaan ennen ollut kahta toimijaa, jotka olisivat keränneet näin ison osuuden brändinomistajien investoinneista. Globaalisti digimainonnan osuus oli melkein 40 prosenttia kaikesta mainonnasta vuonna 2017. Tästä Googlen ja Facebookin osuus eMarketerin mukaan oli yhteensä lähes puolet eli lähes 20 prosenttia brändimarkkinoijien budjeteista ohjautui näille kahdelle amerikkalaiselle alustalle.

Vaikka #deletefacebook leviää ja jotkut WFA:n jäsenyrityksetkin ovat lopettaneet mainontansa Facebookissa, lyhyellä tähtäimellä ihmisten – tai brändien – joukkopakoa tuskin syntyy.

– Suomessa tilannetta on katsottu rauhallisesti, eikä mitään suurta pakoa ole mainostajien puolelta havaittu, vahvistaa Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki. Tilannetta seurataan kuitenkin herkällä korvalla, koska vastuullisuus on jäsenistöllemme tärkeä kriteeri markkinointikanavien valinnassa, Lemminki jatkaa.

WFA painottaa kannanotossaan, että ajatus siitä, että henkilötietoja voidaan kerätä ilman ihmisten tietämystä tai suostumusta, on yksinkertaisesti väärin. Hyvä uutinen on se, että EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR tuo toukokuun lopulta lähtien ihmisille paremmat mahdollisuudet kontrolloida verkkoidentiteettiään. WFA:sta muistutetaan, että EU-kansalaisten tietoja käsittelevien yritysten pitää noudattaa GDPR:ää kaikkialla maailmassa, joten siitä muodostuu globaali standardi.

WFA on pyytänyt Facebookilta selvitystä tapahtuneesta ja mahdollisesti vielä tulossa olevista paljastuksista. Lisäksi WFA käynnistää lähiaikoina keskeisten brändinomistajien tuella Data Transparency Manifesto -ohjelman, jossa markkinoijia kehotetaan ottamaan käyttöön ”people first” -ajattelu ”data first” -käytännön sijaan. Facebookin ja Googlen voitot perustuvat brändinomistajien panostuksiin, joilla pyöritetään koko verkkomainonnan ekosysteemiä. Siksi mainostajien velvollisuutena on saattaa nämä organisaatiot vastuuseen.

– Facebook on itse ilmaissut, että se haluaa pysyä edelleen mainostajien kumppanina. Jo syksyllä kutsuimme Facebookin kansainväliset edustajat vierailulle Suomeen keskustelemaan siitä, miten Facebook suhtautuu datakohdennettuun viestintään ja millaisen roolin se haluaa ottaa mainostajien rinnalla. He kertoivat vahvistavansa suoria suhteitaan mainostajiin tarjoamalla asiantuntijatukea mainonnan suunnitteluun ja vakuuttivat noudattavansa GDPR:n mukanaan tuomia rajoituksia henkilötietojen käsittelyyn, kertoo Lemminki.