Anteeksi vain, osakkeenomistajat. Vastuullinen yritys ei ajattele vain teitä

Takana ovat ajat, kun yritykset saattoivat keskittyä pelkästään voiton maksimointiin. Nykyisin yritysten rooli ympäröivässä yhteiskunnassa on merkittävästi suurempi. Vastuullisesti ja kestävästi toimivat yritykset huomioivat toiminnassaan yhteiskunnan laajemmin, ottavat huomioon omistajiensa lisäksi muitakin sidosryhmiään ja ympäristön.

Yritykset vähentävät päästöjään, ottavat käyttöön uusiutuvia energialähteitä sekä sijoittavat tutkimukseen ja kehitykseen voidakseen innovoida entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Mutta vastuullinen yritys tekee paljon muutakin.

Vastuulliset yritykset huolehtivat työntekijöidensä hyvinvoinnista. Tällaiset firmat tarjoavat turvallisen ja tasa-arvoisen työympäristön, jossa työntekijöiden oikeudet ja terveys ovat etusijalla.

Vastuulliset yritykset kasvattavat innovaatiokykyään edistämällä työpaikkojen monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta.

Vastuullisten yritysten vastuullisuusajattelu ulottuu koko toimitusketjuun edellyttämällä myös alihankkijoiltaan kestävää toimintaa ja eettisiä käytäntöjä.

Ikävä kyllä markkinointi ja viestintä osoittautuvat usein vastuullisuuden kompastuskiviksi. Törmäämme esimerkiksi viherpesu- ja rainbow washing -epäilyihin harmittavan usein.

Siksi on erityisen tärkeää, että yritysten markkinoinnin ja viestinnän tekijät sekä yritysjohto ymmärtää, miten vastuullisuus tulee huomioida yritysten päätöksenteossa ja miten välttää vastuullisuuden sudenkuopat viestinnässä ja markkinoinnissa. Ja miten viestintä ja markkinointi voivat vaikuttaa yrityksen maineeseen ja brändiin niitä rakentaen. Tai mikä pahinta: tahraten.

Osaamisen kehittäminen vastuullisuuden saralla on investointi tulevaisuuteen. Kouluttautuminen auttaa varmistamaan, että yritys pysyy kilpailukykyisenä alati muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja voi siirtyä kohti kestävämpää tulevaisuutta. Sellaista, joka hyödyttää kaikkia osapuolia – yrityksiä, ihmisiä ja planeettaamme.

Ja myös teitä, hyvät osakkeenomistajat.

Marketing Finland on kehittänyt suomalaisten osaamista vastuullisuuden teemoista vuodesta 2019. Liity muutosten tekijöihin ja varmista kilpailukykysi, varaa paikkasi Vastuullisen markkinoinnin ja viestinnän sertifikaattiohjelmasta.

 

Kirjoittaja

Anssi Järvinen
Luova johtaja, bränditerapeutti, kolumnisti, journalisti