International Marketing Working Group

International Marketing Working Group is for marketing decision makers who operate in or are aiming for the international market. The working group gets acquainted with different market areas, the changes taking place in them, and discusses the challenges of international marketing that the participants face in their work. The group also gets to know the legislation affecting different markets. 

Kansainvälisen markkinoinnin työryhmä on tarkoitettu markkinointipäättäjille, jotka toimivat kansainvälisillä markkinoilla tai ovat sinne tähtäämässä. Työryhmässä tutustutaan eri markkina-alueisiin, niillä tapahtuviin muutoksiin sekä käsitellään kansainvälisen markkinoinnin haasteita, joita osallistujat työssään kohtaavat. Ryhmässä tutustutaan myös eri markkinoilla vaikuttavaan lainsäädäntöön.

Hae mukaan kansainvälisen markkinoinnin työryhmän toimintaan/Would you like to join the group?   Haluaisitko tulla esittäytymään?/would you like to come introduce yourself and a topic?