Markkinoinnin kehittämiskeskus Suomen talouskasvua vauhdittamaan?

Markkinoinnin kehittämiskeskus Suomen talouskasvua vauhdittamaan? Markkinoinnin kehittämiskeskus Suomen talouskasvua vauhdittamaan?

Valtiontalouden tarkastusviraston raportissa 6.4.2017 suositellaan, että valtio lisäisi panostuksia suomalaisten yritysten markkinointi- ja myyntikyvykkyyden kehittämiseen. Viraston raportissa ehdotetaan markkinoinnin kehittämiskeskuksen, Makesin, perustamista ja sille valtion rahoitusta. Markkinointialan liitot ovat valmiita käynnistämään kehitystyön.

Markkinointiosaamista tarvitaan yritysten kasvun, kuluttajakysynnän ja kansainvälistymisen kiihdyttämiseksi. Markkinoinnin avulla voidaan nopeasti vaikuttaa yritysten kasvuun ja talouden myönteiseen kehittymiseen. Makes voisi edistää markkinoinnin hankkeita esimerkiksi osarahoittamalla markkinoinnin koulutusta, toimialakohtaisia markkinoinnin hankkeita ja start-up-vaiheen yritysten markkinointia.

Markkinointialan keskeiset liitot, Mainostajien Liitto, MARK Suomen Markkinointiliitto ja Markkinoinnin, Teknologian ja Luovuuden Liitto MTL, suhtautuvat aloitteeseen erittäin myönteisesti ja ovat halukkaita edistämään kehittämiskeskuksen aloitusta ja toimintaa. Markkinointialan liitot ovat valmiita käynnistämään ehdotetun keskuksen suunnittelun.

Alan liitot ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Siksi markkinointia -hankkeessa edistääkseen markkinoinnin investointeja ja hyödyntämistä suomalaisissa yrityksissä. Hankkeessa on selvitetty suomalaisen markkinoinnin nykytilaa ja siinä ovat mukana markkinointialan kolmen liiton lisäksi Vaasan Yliopiston ja Hanken Svenska handelshögskolanin edustajat, Viestintäalan tutkimussäätiö sekä Sanoma Media Finland.

”Markkinointiosaamisen ja -investointien merkitys suomalaisen hyvinvoinnin rakentajana ymmärretään yhä paremmin sekä yhteiskunnallisten päätöksentekijöiden että elinkeinoelämän päättäjien keskuudessa”, toteavat liittojen toimitusjohtajat.

”Globalisoituneessa maailmassa kysyntä ja tarjonta kohtaavat yli rajojen ajasta ja paikasta riippumatta. Sekä asiakasymmärrys että kommunikaatiotaidot ovat keskeisessä roolissa kaikilla toimialoilla. Siksi on tärkeää investoida sekä yritysten että yhteiskunnan tasolla markkinointiin voimakkaasti lähivuosina”, liitot toteavat.

Mainostajien Liitto
MARK Suomen Markkinointiliitto
Markkinoinnin, Teknologian ja Luovuuden Liitto MTL
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, Mainostajien Liitto, 040 508 0607
Toimitusjohtaja Lauri Sipilä, MARK Suomen Markkinointiliitto, 040 503 4313
Toimitusjohtaja Tarja Virmala, Markkinoinnin, Teknologian ja Luovuuden Liitto MTL, 0400 484 693

Hyvää kesää

Tervetuloa SuomiAreenalle. Mainostajien Liitto on mukana SuomiAreenalla Porissa 11. heinäkuuta teemalla ”Onko markkinoinnilla mitään merkitystä?” Tilaisuus on osa Siksi markkinointia -hanketta.

[button link=”https://mainostajat.fi/onko-markkinoinnilla-mitaan-merkitysta-mainostajien-liitto-suomiareenalla-11-7/”]Lue lisää[/button]

Toimistomme on suljettu 14.7.–26.7. Hyvää kesää!

Onko markkinoinnilla mitään merkitystä? Mainostajien Liitto SuomiAreenalla 11.7.

Mainostajien Liitto on mukana SuomiAreenalla Porissa 11. heinäkuuta teemalla ”Onko markkinoinnilla mitään merkitystä?” Tilaisuus on osa Siksi markkinointia -hanketta, jota liitto oli viime talvena käynnistämässä muiden markkinointialan toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena jakaa tietoa markkinoinnin positiivisista vaikutuksista myyntiin ja talouskasvuun ja omalta osaltaan auttaa Suomea nousuun.

Keskustelua SuomiAreenalla johtaa MTV:n vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila. Keskustelijoina ovat liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, Anssi Vanjoki, Professor of Practice, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja mainostoimisto hasan & partnersin toimitusjohtaja Eka Ruola.

Toimittaja Tuomas Enbuske vetää lisäksi yrityspareille keskustelun. Siihen osallistuvat Rovion toimitusjohtaja Kati Levoranta ja Veikkauksen myyntijohtaja Kimmo Tolonen sekä Keskon johtaja Lauri Peltola ja Lidlin toimitusjohtaja Lauri Sipponen.

– Investoinnit tuotekehitykseen ja innovaatioihin menevät hukkaan, jos markkinointiin ei panosteta entistä enemmän sekä koti- että vientimarkkinoilla, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Hallitusammattilainen Anne Korkiakoski, joka on Siksi markkinointia -hankkeen “kummitäti“, on mukana Mainostajien Liiton tilaisuudessa SuomiAreenalla.

Keskustelu somessa: #SiksiMarkkinointia #SuomiAreena

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski p. (09) 6860 8417, 040 5080607,
ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi