Verkkorikollisuutta tutkiva Mikko Kotila sai Mainostajien rahaston palkinnon

Mikko Kotila saa Mainostajien rahaston palkinnon Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski ja Mikko Kotila

Ritva Hanski-Pitkäkoski ja Mikko Kotila

 

Mainostajien rahaston tämänvuotisen palkinnon sai Mikko Kotila. Hän on tehnyt uraauurtavaa tutkimusta verkkorikollisuudesta, erityisesti mainospetoksista. Digitaalisuuden myötä mainonta on siirtynyt suurelta osin verkkoon ja sen ostaminen on automatisoitu. Tämä on tuonut esille ilmiön, jota kutsutaan nimellä ad fraud, mainospetos, jolla tarkoitetaan esimerkiksi verkkomainoksiin liittyvien näyttöjen ja klikkien virheellistä raportoimista. Mikko Kotilan tutkimus on ollut suureksi hyödyksi pyrittäessä kohti läpinäkyvämpää ja eettisesti paremmin toimivaa verkkomarkkinointia.

Mikko Kotila aloitti työskentelyn digimedian parissa Suomessa 1990-luvun puolivälissä. Hän on tutkinut mainospetoksia jo noin kymmenen vuoden ajan. Kotila on myös ollut perustamassa mainospetosten tutkimiseen ja torjumiseen tarkoitettujen open-source-työkaluja kehittävää yhteisöä, Botlabia. Voittoa tavoittelematonta globaalia yhteisöä pidetään alansa kiistattomana johtajana. Botlab luo myös välineitä ja tietoa tekoälyn (AI) popularisointiin korkeakoulujen, yritysten ja kuluttajien päivittäiseen käyttöön.

– Mainospetos on uhka, joka koskettaa kaikkia digitaalisen mainonnan muotoja. Ilmiöstä kärsivät display-, video-, mobiilimainonta ja sosiaalisen median kanavat, Kotila kertoo.

Mikko Kotila on ollut myös mukana kirjoittamassa mainostajien maailmanlaajuisen etujärjestön, World Federation of Advertisersin (WFA), mainospetoksia käsittelevää raporttia. WFA:n arvion mukaan vuonna 2025 mainostajat menettävät petosten vuoksi jopa kymmeniä miljardeja dollareita, ellei uhkaa oteta vakavasti. Mainospetokset ovat jo nyt huomattavin kyberrikollisuuden muoto.

– Mikko on tehnyt uraauurtavaa työtä valottaessaan mainospetosten ja ohjelmallisen ostaminen haasteita mainostajille sekä Suomessa että kansainvälisillä areenoilla. Erityisesti hänen työskentelynsä asiantuntevuus, eettisyys ja avoimuus ovat hyödyntäneet alaa merkittävästi, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Mainostajien Liitto perusti Mainostajien rahaston 50-vuotisjuhlansa yhteydessä vuonna 2001. Sitä hallinnoi Liikesivistysrahasto yhteistyössä Mainostajien Liiton hallituksen kanssa. Rahaston tarkoituksena on tulevaisuuteen suunnatun markkinointiviestinnän tutkimuksen edistäminen Suomessa. Rahaston aiempia palkittavia ovat olleet mm. Sasu Sorkio, Jaakko Aspara, Terhi-Anna Wilska ja Nando Malmelin. Palkinnon suuruus on 2500 euroa.

Mikko Kotilan kuva ladattavissa tästä.

Lisätietoja:
Ritva Hanski-Pitkäkoski, Mainostajien Liitto, p. 040 508 0607, ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi
Mikko Kotila, p. +1 (585) 502 8985, mailme@mikkokotila.com

 

Mainostajien rahaston palkinto Sasu Sorkiolle

 

Mainostajien rahaston tämänvuotisen palkinnon sai Smile Audiovisualin toimitusjohtaja ja videostrategi Sasu Sorkio. Tärkeimpänä perusteena on hänen kirjoittamansa, vuoden vaihteen jälkeen ilmestyvä tutkimustietoon pohjautuva teos audiovisuaalisten sisältöjen hyödyntämisestä organisaatioiden sisältömarkkinoinnissa.

Video on tänä päivänä osa kaikkea viestintää sekä ihmisten että yritystenkin välisissä suhteissa. Markkinoinnin sisällöt muuttuvat. Esimerkiksi videobloggaajien tuottamat sisällöt ovat nousemassa lineaarisen television rinnalle.

– Tänä vuonna palkinnon antamisessa korostuu, kuinka myös akateemisen maailman ulkopuolinen markkinoinnin tutkimus on tärkeää, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Sorkion tulevan kirjan tarkoituksena on koota uusin tutkimustieto aiheesta sekä näyttöä organisaatioiden menestyksekkäästä videoviestinnän hyödyntämisestä maailmalta. Sisällössä paneudutaan myös johtavien kotimaisten viestintä- ja markkinointijohtajien näkemyksiin. Myös pienet paikalliset toimijat Suomessa, julkisen sektorin organisaatiot sekä järjestöt voisivat kirjan avulla hyödyntää videoviestintää ja -markkinointia nykyistä enemmän.

– Online-videon asema organisaatioiden markkinoinnissa ja viestinnässä on hyvin erilainen kuin mitä se oli vaikkapa vain viisi vuotta sitten. Video on arkipäiväistynyt mediaksi, jolla on toisaalta helppoa kertoa organisaation ajankohtaisista asioista ja toisaalta pyrkiä markkinointiviestin läpi menoon kaikissa kohderyhmissä. On hyvin jännittävää seurata, mihin suuntaan videon hyödyntäminen menee ja missä sen kanssa ollaan viiden vuoden kuluttua, Sorkio pohtii.

Sasu Sorkio on koulutukseltaan insinööri ja taiteen maisteri. Hänellä on vuosien kokemus videoiden suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä niiden käyttämisestä organisaatioiden markkinointiviestinnässä. Yhteistyötä hän on tehnyt julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Mainostajien Liitto perusti Mainostajien rahaston 50-vuotisjuhlansa yhteydessä vuonna 2001. Sitä hallinnoi Liikesivistysrahasto yhteistyössä Mainostajien Liiton hallituksen kanssa. Rahaston tarkoituksena on tulevaisuuteen suunnatun markkinointiviestinnän tutkimuksen edistäminen Suomessa. Rahaston aiempia palkittavia ovat olleet mm. Pirjo Laaksonen, Jaakko Aspara, Heli Aaltonen, Terhi-Anna Wilska ja Nando Malmelin. Palkinnon suuruus on 2500 euroa.

Sasu Sorkion kuva ladattavissa http://bit.ly/2djP1zq

 

Mainostajien rahaston palkinto professori Pirjo Laaksoselle

Mainostajien rahaston tämänvuotisen palkinnon sai Vaasan yliopiston markkinoinnin professori Pirjo Laaksonen. Mainostajien Liitto antoi tunnustuksen erityisesti tutkimushankkeesta, jossa selvitetään markkinoinnin roolia investointina ja panostusten vahvistamista.

KTT Pirjo Laaksonen on markkinoinnin professori Vaasan yliopistossa. Hän on tehnyt merkittävän akateemisen uran markkinoinnin parissa ja etenkin markkinatutkimuksen vahvana asiantuntijana eri organisaatioissa.

Mainostajien rahaston tunnustuspalkinnon Laaksonen saa nyt käynnissä olevasta markkinoinnin investointeihin suuntautuvasta tutkimuksesta, jota hän johtaa Vaasan yliopistossa. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa ja vaikuttaa päätöksentekijöihin, jotta tulevaisuuteen suuntautuvien markkinointi-investointien positiivinen merkitys myynnille ja kansantaloudelle ymmärretään paremmin. Hankkeen taustalla on ajatus markkinoinnin kustannus- vs. investointi -ohjaavuudesta. Pyrkimyksenä on luoda edellytykset ja osaaminen sille, että markkinointi ja sen resursointi – määrä ja laatu – ovat Suomessa kilpailukykyisellä tasolla.

– Vain faktojen avulla pystymme osoittamaan päättäjille markkinoinnin suuren merkityksen myynnin ja kansantalouden kasvun kiihdyttäjänä, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

– Se, että suomalaisissa tuote- ja palveluinnovaatioissa oleva potentiaali realisoituu kaupallisena menestyksenä, edellyttää vahvaa markkinointiosaamista. Markkinointia on tarkasteltava strategisena resurssina, asiakasosaamisena ja markkinalähtöisinä toimintatapoina, ei vain pakollisena kulueränä. Markkinointipanostusten tulovaikutusten määrittäminen ja niiden mittaaminen on erittäin haasteellista. Siihen pyrimme kuitenkin tutkimuksessamme löytämään suuntaviivoja, sanoo professori Pirjo Laaksonen.

Mainostajien Liitto perusti Mainostajien rahaston 50-vuotisjuhlansa yhteydessä vuonna 2001. Sitä hallinnoi Liikesivistysrahasto yhteistyössä Mainostajien Liiton hallituksen kanssa. Rahaston tarkoituksena on tulevaisuuteen suunnatun markkinointiviestinnän tutkimuksen edistäminen Suomessa. Rahaston aiempia palkittavia ovat olleet mm. professori Jaakko Aspara, markkinoinnin yliopettaja Heli Aaltonen, professori Terhi-Anna Wilska ja Professor of Practice Nando Malmelin. Palkinnon suuruus on 2500 euroa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, Mainostajien Liitto,
p. (09) 6860 8417, 040 508 0607, ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi

Professori Pirjo Laaksonen, p. 029 449 8460, pirjo.laaksonen@uwasa.fi

Kuva ladattavissa bit.ly/1R8EXnI

Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja sekä julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaisinvestoinneista Suomessa. Liitto tukee jäsentensä menestymistä ja brändin arvon kasvua edistämällä tuloksellista ja vastuullista markkinointiviestintää.

Professori Jorma Larimo sai Mainostajien rahaston palkinnon

Larimo_Jorma_120
Jorma Larimo

Mainostajien rahaston tämänvuotisen palkinnon sai Vaasan yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa työskentelevä kansainvälisen markkinoinnin professori Jorma Larimo. Mainostajien Liiton tunnustus huomioi tulevaisuuteen suunnattua markkinointiviestinnän tutkimusta. Larimo johtaa laajaa tutkimushanketta, jossa analysoidaan kulttuurillisten arvojen ja mainonnan argumenttien käyttöä useissa eri kohdemaissa.

Kansainvälisen mainonnan tutkimuksen sekä käytännön suunnittelun ja toteutuksen keskeisimpiä kysymyksiä on, missä määrin paikallinen kulttuuri on otettava huomioon eri maissa julkaistuissa mainoksissa. Kulttuurilliset arvot vaihtelevat maittain, minkä voidaan olettaa vaikuttavan mainonnan argumenttien käyttöön ja käytön tehokkuuteen eri maissa. Jorma Larimon johtama tutkimus kohdistuu alkuvaiheessa pääosin printtimainontaan kuudessa eri maassa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on skannattu ja koodattu yhteensä yli 12000 mainosta ao. maista. Vuonna 2015 hankkeen toisessa vaiheessa analysoidaan 1200 valittua mainosta yksityiskohtaisesti. Printtimainonnan lisäksi hankkeessa tutkitaan mainontaa sosiaalisessa mediassa. Hankkeeseen liittyy kolme väitöskirjaprojektia ja useita graduja.

– Yritysten kansainvälistyessä on erittäin tärkeää tutkia mainonnan tehokkuutta myös Suomen ulkopuolella, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Mainostajien Liitto perusti Mainostajien rahaston 50-vuotisjuhlansa yhteydessä vuonna 2001. Sitä hallinnoi Liikesivistysrahasto yhteistyössä Mainostajien Liiton hallituksen kanssa. Rahaston tarkoituksena on tulevaisuuteen suunnatun markkinointiviestinnän tutkimuksen edistäminen Suomessa. Rahaston aiempia palkittavia ovat olleet mm. Jaakko Aspara, Heli Aaltonen, Jerry Lindholm, Terhi-Anna Wilska, Göte Nyman ja Nando Malmelin. Palkinnon suuruus on 2500 euroa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, Mainostajien Liitto,
p. (09) 6860 8417, 040 508 0607

Professori Jorma Larimo, p. 029 449 8464