Professori Jorma Larimo sai Mainostajien rahaston palkinnon

Larimo_Jorma_120
Jorma Larimo

Mainostajien rahaston tämänvuotisen palkinnon sai Vaasan yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa työskentelevä kansainvälisen markkinoinnin professori Jorma Larimo. Mainostajien Liiton tunnustus huomioi tulevaisuuteen suunnattua markkinointiviestinnän tutkimusta. Larimo johtaa laajaa tutkimushanketta, jossa analysoidaan kulttuurillisten arvojen ja mainonnan argumenttien käyttöä useissa eri kohdemaissa.

Kansainvälisen mainonnan tutkimuksen sekä käytännön suunnittelun ja toteutuksen keskeisimpiä kysymyksiä on, missä määrin paikallinen kulttuuri on otettava huomioon eri maissa julkaistuissa mainoksissa. Kulttuurilliset arvot vaihtelevat maittain, minkä voidaan olettaa vaikuttavan mainonnan argumenttien käyttöön ja käytön tehokkuuteen eri maissa. Jorma Larimon johtama tutkimus kohdistuu alkuvaiheessa pääosin printtimainontaan kuudessa eri maassa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on skannattu ja koodattu yhteensä yli 12000 mainosta ao. maista. Vuonna 2015 hankkeen toisessa vaiheessa analysoidaan 1200 valittua mainosta yksityiskohtaisesti. Printtimainonnan lisäksi hankkeessa tutkitaan mainontaa sosiaalisessa mediassa. Hankkeeseen liittyy kolme väitöskirjaprojektia ja useita graduja.

– Yritysten kansainvälistyessä on erittäin tärkeää tutkia mainonnan tehokkuutta myös Suomen ulkopuolella, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Mainostajien Liitto perusti Mainostajien rahaston 50-vuotisjuhlansa yhteydessä vuonna 2001. Sitä hallinnoi Liikesivistysrahasto yhteistyössä Mainostajien Liiton hallituksen kanssa. Rahaston tarkoituksena on tulevaisuuteen suunnatun markkinointiviestinnän tutkimuksen edistäminen Suomessa. Rahaston aiempia palkittavia ovat olleet mm. Jaakko Aspara, Heli Aaltonen, Jerry Lindholm, Terhi-Anna Wilska, Göte Nyman ja Nando Malmelin. Palkinnon suuruus on 2500 euroa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, Mainostajien Liitto,
p. (09) 6860 8417, 040 508 0607

Professori Jorma Larimo, p. 029 449 8464