Disruptoinnilla tulevaisuuden tekijäksi

Hän on keksijä, futuristi, startup-yrittäjä ja säveltäjä. Jos ’’multitasking’’ on päivän sana, sanan ruumiillistuma on 23-vuotias Perttu Pölönen. Tämä monesti neroksi tituleerattu hahmo on puhuttanut mediassa rakentaen kuvaa luovasta tulevaisuuden toivosta. Pölönen on kouluttautunut säveltäjäksi Sibelius-Akatemiassa ja opiskellut eksponentiaalisia teknologioita Piilaaksossa. Vuonna 2016 Pölönen kutsuttiin ainoana suomalaisena Nasan Singularity Universityn kesäkurssille tuhansien hakijoiden joukosta.

Pölöstä on kuvailtu inspiroivaksi puhujaksi, joka innostaa kuulijoitaan aiheilla disruptiosta megatrendeihin ja eksponentiaalisiin teknologioihin sekä näiden vaikutuksista ihmisiin, yrityksiin ja koulutukseen. Pölösen inspiroivat alustukset tempaavat monien eri kohderyhmien edustajat mukaansa ja rohkaisevat yleisöä kohtaamaan tulevaisuuden muuttuvat näkymät.

Kun puhutaan Perttu Pölösestä, täytyy puhua myös Pölöselle ominaisesta aiheesta: disruptiosta. Disruptiolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa vallitsevaa systeemiä nousee horjuttamaan jokin uudenlainen ja mullistava innovaatio. Tämä innovaatio pistää yrityksen miettimään toimintatapojaan uudestaan ja haastaa jo olemassa olevat alan normit. ’’Disruptoi. Älä rakenna olemassa olevan päälle vaan tee se tarpeettomaksi.’’ Disruptoinnin tarkoituksena ei ole kilpailla samalla, paremmalla tuotteella tai palvelulla vaan muuttaa koko alaa täysin uudella idealla.

Eräällä disruptiosta kertovalla videollaan Pölönen sanoo: ’’2000-luvulla maailma ei muutu enää 10 % kerrallaan vaan hyppäyksittäin, vallankumouksina’’, ja juuri siitä tulevaisuudessa on kysymys: muutoksesta ja sen luomisesta. Vain tekemällä, kokeilemalla, epäonnistumalla ja kokeilemalla uudelleen syntyy muutosta. ’’Koskaan ei ole ollut parempia mahdollisuuksia muuttaa maailmaa kuin nyt’’, Pölösen mukaan tarve ei kysy enää vain taloudellisia resursseja vaan innovatiivisia ja uusia ratkaisuja, joilla muutetaan maailmaa.

Disruptio on vaihtoehto menneisyydelle. Uuden kehittäminen vallitsevien arvojen muuttuessa on pakko. Alojen on kehityttävä nopeasti ja tehdä se samaan aikaan tehokkaasti ja inhimillisesti. Mainonnassa siirrytään noudattamaan ’’ihmiseltä ihmiselle’’ lakeja. Kulutuskäyttäytymisen muuttuessa on mietittävä uusia markkinoinnin keinoja aggressiivisen ostopakotuksen rinnalle.

Tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta, mutta siihen vaikuttaminen on mahdollista. Markkinointi on murroksessa, kun uusia tapoja keksiä ja kokea kehitetään koko ajan. Koulut joutuvat miettimään, miten kaikki saadaan opetettua koko ajan kehittyvässä maailmassa ja jokaisen on oltava tavoitettavissa vuorokauden ympäri. Olemme koko ajan valmiina oppimaan ja janoamme tietoa uusista teknologioista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista.

Tulevaisuus alkaa tänään, oletko valmis muutokseen?

Tervetuloa kokemaan Perttu Pölönen ja markkinoinnin tulevaisuus Mainontapäivässä 21.9.2018.

Vivi Mikkonen
Kirjoittaja on luova toimisto Krean opiskelija