Heidi Hurskainen

Heidi Hurskainen Heidi Hurskainen

Toimin tällä hetkellä Nostemedialla kaupallisena tuottajana pitäen ”punaisia lankoja” käsissä myynnin, markkinoinnin ja yhteistyökumppaneiden välillä.
MARK Helsinki – ryhmän puheenjohtaja ja innokas verkostoituja, taustaa printti – sekä ulkomainonnasta ja mediatoimistopuolelta.

Jan Ketonen

Jan Ketonen

I’m a tech-savvy business professional with extensive experience in sales & marketing, business development, strategy, as well as project execution. I’m driven by curiosity, customer centricity and business transformation. My goal is clear and simple – to create value by building relationships and bridges between technology and business.

I believe that success is built on teamwork, self-leadership, diversity and constantly challenging the status quo.

Outi Karppanen

Työskentelen tällä hetkellä Voitossa Digital Media Managerina jossa vastaan asiakkaiden digistrategioista sekä digitaalisesta kehityksestä. Olen erikoistunut brändimainontaan sekä kansainvälisiin markkinoihin (pääpainona Aasian markkinat).

Miikka Rahikainen

Miikka työskentelee Dagmar Drivessä markkinointiteknologiakonsulttina ja on erikoistunut on ohjelmalliseen ostamiseen ja datanhallinta-alustoihin.

Ulla Ristkari-Ryynänen

Olen yksi Kuuki Marketing Lab Oy:n perustajaosakas, markkinointiviestinnän tiimimme ohjaaja sekä kumppaniemme strateginen tuki. Tämän lisäksi vastaan Kuukin markkinointiviestinnästä ja liiketoiminnan kehityksestä osana johtotiimiä.

Laaja työkokemukseni monimuotoisesta markkinoinnista omien alojensa vahvojen brändien parissa on antanut monipuolista näkemystä liike-elämään. Osaan yhdistää perinteisen markkinoinnin keinot digitaalisen maailman vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin SoMen, SEM:n ja SEO:n kautta.

Hyödynnän erilaisia markkinointikanavia luodessani asiakkaalle myyntiä tehostavia markkinointiratkaisuja. Vahvuuksiini kuuluu markkinointistrategioiden luominen, oikeiden markkinointikanavien valinta ja kohdennetun markkinointiviestinnän toteuttaminen myyntiä tukevana toimintona.

Henri Ihalainen

Henri työskentelee Head of eCommerce -roolissa Fortumilla ja on Marketing Finland digiryhmän jäsen. Erikoisaloina ovat verkkokaupan liiketoiminta ja digitaalinen markkinointi.

Ohjelmallinen ostaminen

Ohjelmallinen ostaminen

Tehokkaampaa ohjelmallista ostamista

Mitä ohjelmallinen ostaminen on ja mitä riskejä siihen liittyy?

Ohjelmallisella ostamiselle tarkoitetaan mediatilan ostamista automaatiota hyödyntäen. Siinä mainonnan ostaja valitsee kohderyhmän, jonka haluaa tavoittaa ja järjestelmä algoritmejä sekä käytössä olevaa dataa hyödyntäen valitsee sopivat mediat. Mainonnan ostajan kannalta ongelmallista on ollut se, että ostajan ja median välissä on useita kumppaneita, joista jokainen pyrkii saamaan osansa mediabudjetista. Erityisen ongelmallisia ovat tilanteet, joissa väliin pääsee vilpillisiä toimijoita, jotka tarjoavat olematonta mediatilaa, tällöin puhutaan mainoshuijauksista (adfraud). Mainostajan huolena on myös bränditurvallisuus (brand safety), sillä digitaalisessa maailmassa mainontaa voi näkyä haitallisen, kuten esimerkiksi terroristisen sisällön yhteydessä.

Meidän tehtävämme Marketing Finlandilla on edistää mainonnan ostamisen läpinäkyvyyttä sekä löytää keinoja bränditurvallisuuden edistämiseksi. Käymme jatkuvaa keskustelua mainostajien, mediatoimistojen, medioiden sekä teknologiatoimijoiden kanssa digitaalisen ostamisen turvallisuuden edistämiseksi.

Tarjoamme helpon tavan päästä mukaan ohjelmalliseen ostamiseen

Olemme neuvotelleet jäsenedun ruotsalaisen ohjelmallisen ostamisen alustan Match2Onen kanssa. Yhteistyö mahdollistaa jäsenillemme pääsyn mukaan ohjelmalliseen ostamiseen ilman aloituskustannuksia ja minimibudjettia. Match2One on helppokäyttöinen alusta, jossa voit itse toteuttaa bannereita ja digitaalisia mainoksia. Järjestelmässä mainonta kohdennetaan koneoppivien algoritmien avulla ja kohdentamisessa hyödynnetään sivustoltasi saatavaa verkkoliikennedataa, medioiden keräämää dataa sekä alustan itse keräämää dataa.

Marketing Finlandin jäsenenä saat veloituksetta alustan käyttökoulutuksen sekä premium tason käyttötuen, joka auttaa auttaa sinua ensimmäisten kampanjoiden toteuttamisessa alusta loppuun.  Jäsenenä ja kumppanina saat automaattisesti hinnoittelun, joka perustuu laajan mainostajaverkostomme yhteenlaskettuun mainosbudjettiin.

Lue lisää

 

 

Match2One tositoimissa: case Mainontapäivä 2018 -kampanja

Match2One

Suomessa Match2One-työkalun käyttöönoton yksi ensimmäisistä pilottikampanjoista oli Mainostajien Liiton Mainontapäivä 2018 -tapahtuman mainonta ohjelmallisen ostamisen alustan kautta. Match2Onen yrityksen edustajien mukaan erityisen hyviä tuloksia onkin saatu erityisesti tapahtumamainonnassa.

Mainontapäivän tapahtumasivulle asetettiin seurantapikseli jo kesän alussa keräämään dataa sivukävijöistä. Tämä auttoi tekoälyä ymmärtämään tavoitellun yleisön määritteitä jo ennen kuin kampanja elokuussa käynnistettiin, mikä taas osaltaan edisti hyvien tulosten saavuttamista.

Mainonnalla voidaan tavoitella uusia asiakkaita, tuoda takaisin sivukävijöitä tai tehdä näiden yhdistelmäkampanja. Tämän lisäksi valitaan optimoinnin tyyppi: CPM, CPC tai CPA.

Mainontapäivän tapauksessa halusimme löytää uusia asiakkaita sekä tuoda takaisin sellaisia sivukävijöitä, jotka eivät olleet ilmoittautuneet tapahtumaan.

Tavallisesti tällaisen kampanjan kanssa valitaan optimoinnin tyypiksi CPA. Mainontapäivän lippujen hinta oli sen verran korkea, että CPA-tavoite olisi noussut suuremmaksi kuin suunniteltu päiväbudjetti, joten päädyimme valitsemaan CPC-tavoitteen.

Mainossisällöissä nostettiin Mainontapäivän esiintyjiä ja koot valikoituivat display-mainonnan yleisesti parhaiten toimivien kokojen perusteella. Bannerit tehtiin giffeinä eli sisälsivät liikkuvia kuva- ja tekstielementtejä.

Koko kampanjan läpiviennin ajan tekoäly muutti mainontaa kustannustehokkaammaksi: keskimääräinen klikkihinta eli CPC laski, näyttöjen kohdentamista tehostettiin potentiaalisille konversion tekijöille ja konversioiden määrä kasvoi.

Yksi parhaimmista asioista alustan raportoinnissa on se, että mainostaja näkee kaikki mainonnan kautta suoraan tai välillisesti tulleet konversiot. Raportoinnista on myös nähtävissä, että minkä verkkosivustojen kautta nämä konversiot ovat tulleet.

Mainontapäivän kampanja tuotti yhteensä 20 konversiota eli tapahtumaan ilmoittautumista. Kampanjan tulokset eivät näin ollen vain kattaneet mainonnan kustannuksia vaan toivat mainostuottoa (ROAS) yli 600 %. Tulosten valossa voidaan todeta, että kampanja oli menestyksekäs ja tuottava.

 

Katso koko Ulla Ristkari-Ryynäsen kirjoittama juttu ohjelmallisesta ostamisesta Kuuki Marketing Labin blogista

Ohjelmallisen ostamisen työkalu Match2One jäsenistöllemme

Ohjelmallisen ostamisen työkalu Match2One on tulossa jäsentemme käyttöön. 

Mainostajien Liitto tarjoaa jäsenilleen ohjelmallisen ostamisen työkalun, jolla yritykset voivat itse ilman välikäsiä toteuttaa digikampanjoita. Helppokäyttöinen Match2One on jo käytössä mm. sisarjärjestöllämme Ruotsissa.

Match2One on nopea ottaa käyttöön eikä vaadi alkuinvestointeja tai minimipanostuksia mediaan. Jäsenemme saavat edullisempien mediahintojen lisäksi mm. tukea ohjelmiston käyttöönottoon ja ostamisen optimointiin.

Mainostajien Liiton jäsenyritykset voivat tulla mukaan jo nyt pilottiyritystenä.

Katso lisätietoa Match2One

 

Mainospetokset yhä digimedian riesana

Tuoreen selvityksen mukaan ei-validoitu inventaari on yhä merkittävä ongelma ohjelmallisessa ostamisessa. Mediainvestoinneista suuri osa menee mainospetosten tuottajille.

Viime kuussa Guardian US, MightyHive ja Google selvittivät,  miten avoimilta markkinoilta ja toisaalta validoidusta inventaarista ostetut ohjelmallisen ostamisen kampanjat toimivat suhteessa mainospetoksiin (ad fraud). Kävi ilmi, että avoimilla markkinoilla mainospetos oli hyvin tavallista. Peräti 72 % avoimilta markkinoilta ostetusta videomainonnasta oli selvityksen mukaan vilpillistä.

Validoitu (Authorized Digital Sellers – ads.txt*) kampanja sen sijaan toi tässä selvityksessä kaikki mainostulot julkaisijalle. Monissa aiemmissa selvityksissä on ilmennyt,  että markkinoilla on ostettavissa todennettuun inventaariin verrattuna moninkertainen määrä ei-validoitua inventaaria.

Artikkelin mukaan yksi  merkittävä syy tähän on, että monet brändit eivät ole vielä halukkaita panostamaan riitttävästi inventaarin läpinäkyvyyteen (transparency) ja laatuun.

 

Lähde: eMarketer

 

*Katso lisää aiheesta Authorized Digital Sellers ads.txt