Anssi Järvinen

Entrepeneur | Creative Director | Copywriter | Author | Columnist | Blogger | Member of the Board at the Finnish Marketing Association MARK | Member of The Union of Journalists in Finland | Member of The Helsinki Writers Association (Helsingin kirjailijat ry) | Member of PEN International Association of Writers.

Anssi toimii markkinointiviestinnän yrittäjänä ja on aiemmin työskennellyt maamme nimekkäimmissä mainostoimistoissa 30 vuotta copywriterinä ja luovana johtajana. Vuosien saatossa hänet on palkittu alan suunnittelukilpailuissa Suomessa ja ulkomailla lähes 100 awardilla.

Hän toimii myös Suomen Markkinointiliitto MARK ry:n hallituksessa.

Päätyön ohella hän on myös kirjailija, bloggari ja kolumnisti mm. Imagessa sekä MarkkinointiUutisissa. Hän on Helsingin Kirjailijat ry:n sekä Suomen Journalistiliiton ja kirjailijoiden kansainvälisen sananvapausjärjestön PENin jäsen.

Anssi on toiminut myös Julkisen sanan neuvoston jäsenenä sekä varapuheenjohtajana ja vaikuttaa nykyisin myös Cultura-säätiön sekä Kehitysvammaliiton, Suomen Mielenterveysseuran ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn ‘Somettamalla uutta kohtaamista’ sekä Julkisen sanan neuvoston ‘Faktapohjaisen Yhteiskunnan Puolustusohjelma’ -hankkeiden ohjausryhmissä.

Päivi Sihvola

Viestinnän eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja

Susanna Isohanni

Kokenut ja yli 10 kertaa kotimaassa ja kansainvälisesti palkittu viestinnän ammattilainen. Vuoden viestintäkonsultti 2020.
Erityisosaamisena muun muassa ajatusjohtajuuden ja työnantajamielikuvan rakentaminen mediaviestinnän ja sosiaalisen median keinoin.
Lempilausahdus: “Rohkeus olla jotain mieltä ja visioida on ajatusjohtajan tunnusmerkki.”

Anssi Järvinen

Entrepeneur | Creative Director | Copywriter | Author | Columnist | Blogger | Member of the Board at the Finnish Marketing Association MARK | Member of The Union of Journalists in Finland | Member of The Helsinki Writers Association (Helsingin kirjailijat ry) | Member of PEN International Association of Writers.

Anssi toimii markkinointiviestinnän yrittäjänä ja on aiemmin työskennellyt maamme nimekkäimmissä mainostoimistoissa 30 vuotta copywriterinä ja luovana johtajana. Vuosien saatossa hänet on palkittu alan suunnittelukilpailuissa Suomessa ja ulkomailla lähes 100 awardilla.

Hän toimii myös Suomen Markkinointiliitto MARK ry:n hallituksessa.

Päätyön ohella hän on myös kirjailija, bloggari ja kolumnisti mm. Imagessa sekä MarkkinointiUutisissa. Hän on Helsingin Kirjailijat ry:n sekä Suomen Journalistiliiton ja kirjailijoiden kansainvälisen sananvapausjärjestön PENin jäsen.

Anssi on toiminut myös Julkisen sanan neuvoston jäsenenä sekä varapuheenjohtajana ja vaikuttaa nykyisin myös Cultura-säätiön sekä Kehitysvammaliiton, Suomen Mielenterveysseuran ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn ‘Somettamalla uutta kohtaamista’ sekä Julkisen sanan neuvoston ‘Faktapohjaisen Yhteiskunnan Puolustusohjelma’ -hankkeiden ohjausryhmissä.

Päivi Sihvola

Viestinnän eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja

Finnish Comms Awards – asiakkaan ja toimiston yhteinen kilpailu

Photo by: Ville-Veikko Niemelä

Finnish Comms Awards on yhteistyön kilpailu, jossa palkitaan toimisto, asiakas ja yhteistyökumppanit. Olennaista on näkökulma: asiakkaan tavoitteiden tukeminen vaikuttavalla viestintäosaamisella tai haasteen ja ongelman ratkaiseminen yhdessä. Kilpailu nostaa esiin viestintäyhteistyökumppanin kanssa tehtävän yhteistyön arvoa, kokemusta ja vaikuttavuutta liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa.

Haluamme innostaa asiakkaita yhteiseen tekemiseen, tuloksellisuuteen, julkisten referenssien saamiseen ja yhteiseen näkymiseen. Palkitut asiakkaat puhuvat mielellään onnistumisestaan, ja toimivat näin viestintätoimistojen myynninedistäjinä.

Korostamme viestintätoimistojen kanssa tehtävän työn erityisyyttä: onnistunut viestintätyö tehdään yhdessä ja se on pitkäjänteistä ja usein kokonaisvaltaista. Palkitsemisen kannalta ei ole väliä keneltä idea tuli ja kuka juoksi viimeisen metrin. Olennaista on korostaa onnistuneessa työssä tarvittavaa yhteistyötä, erilaisia rooleja ja antaa tunnustus koko joukkueelle.

Erityistä arvoa annamme pitkäjänteiselle ja laadukkaalle yhteistyölle. Asiakkaan nimi ja osallisuus työssä sekä yhteistyökumppaneiden panos näkyvät yhtä vahvasti kuin toimiston työ. Kantava palkitsemiskriteeri on joukkueen yhteinen onnistuminen, ei toimiston erityinen onnistuminen ja rooli. Tunnistamme, että kilpailulla on ohjaava vaikutus. Palkitsemme viestinnän keinojen sijasta asiakkaan haasteiden ja ongelmien ratkaisemisesta. Avainsana on yhteistyö.

Vuonna 2022 jatkamme yhteistyötä Vala ry:n kanssa. Palkitsemme omassa kategoriassaan vuoden varainhankintateon.

Palkinnot jaetaan toimistolle, asiakkaalle ja yhteistyökumppaneille. Myös finalistit saavat kunniakirjat. Palkintojen jako ja gaalatilaisuuden aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Katso kilpailun aikataulu, tuomaristo ja aiemmat voittajat

Yhteyshenkilöt

Henna Salenius
Talous- ja tapahtumapäällikkö
050 471 9985
henna.salenius@marketingfinland.fi

Viestintätoimistojen hallitus

Hallitus kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa viestinnän ajankohtaisten teemojen, ilmiöiden ja trendien ympärille. Ryhmä toimii myös Finnish Comms Awards -kilpailun ohjausryhmänä ja koostuu jäsentoimistojemme päättäjistä.

Toiminta yltää yli Suomen rajojen. Työryhmän jäsenet tekevät aktiivista vaikuttamistyötä International Communications Consultancy Organisation ICCO:ssa.