GDPR pakottaa yritykset asiakaslähtöisemmiksi

Keväällä 2018 voimaan astuva tietosuoja-asetus on puhuttanut ja pelottanut markkinointiväkeä viimeisen vuoden ajan. Se näkyy Mainostajien Liiton järjestämissä GDPR-koulutuksissa, jotka myydään loppuun kerta toisensa jälkeen. Aiheen ympärille on myös syntynyt myös iso business, kun konsultit ja lakitoimistot tarjoavat yrityksille omia palveluksiaan, jotka joissain tapauksissa ovat olleet ylimitoitettuja. Alalle on myös tullut järjestelmätoimittajia, jotka ovat luoneet tuotteita dokumentaation tuottamiseen.

Huoli yksilön oikeuksista on aiheellinen

Tietosuoja-asetuksen tarkoitusta ja olemassaolon tärkeyttä on helpompi ymmärtää kun tuntee sen taustat. Asianajotoimisto Dottirin Sara Tuomala ja Antti Innanen kertoivat Mainostajien Liiton koulutuksessa, että tarve on syntynyt amerikkalaisten finanssi- ja vakuutustalojen toiminnan pohjalta. Ne ovat hyödyntäneet dataa omien tuotteidensa hinnoittelussa ja myöntämisperusteissa. Esimerkiksi yhdistämällä sykemittarin dataa on voitu tunnistaa henkilöt, joilla on ollut korkea sairastumisen riski ja tätä tietoa on käytetty vakuutusten hinnoitteluun. Vastaavasti maksuviivetietoja on käytetty lainojen myöntämisessä ja hinnoittelussa. Euroopassa on haluttu välttää tämän tyyppinen toiminta ja varmistaa yksilön oikeudet tietosuoja-asetuksen kautta. Eli tarkoitus ei ole ollut rajoittaa yritysten mainontaa yksilölle vaikka joissakin yhteyksissä näin onkin puhuttu. Tietosuoja-asetus melkeinpä kannustaa laadukkaampaan ja kohdennetumpaan viestintään yksilöille – viestintään, jossa yksilöt voivat itse määrittää kiinnostuksen ja mielenkiinnon kohteitaan.

Sanktio on pk-yritykselle pelote, ei todellinen uhka

Eniten huomiota tietosuoja-asetuksessa on saanut sanktio, joka on euromääräinen sakko. Sakon määrä on enintään 10 tai 20 miljoonaa euroa. Sakko voidaan myös määrätä kokonaisliikevaihdon perusteella, jossa maksimi on 4% konsernin vuosittaisesta liikevaihdosta. Antti Immosen sanojen mukaan sakkoon saa kuitenkin hyvin huolella tyriä. Suomessa perinteisesti tietosuojavaltuutettu on antanut varoituksen ja mahdollisuuden korjata tilanne. Tämä on myös tulevaisuudessa todennäköinen malli. Sakkoa suurempi huoli rekisterin ylläpitäjälle on julkisuusriski, jonka vaikutus liikevaihtoon voi olla vielä suurempi kuin sakon. Immonen kysyikin: ”Kuka haluaa olla ensimmäinen sakon saanut yritys Suomessa?” Saksassa ja USA:ssa sakot ovat jo olleet käytössä ja niitä on annettu. Ensisijaisesti tarkastukset ja sakot ovat kuitenkin keskittyneet isoihin, Googlen ja Facebookin kokoisiin yrityksiin. Myös sensitiivistä dataa käsittelevät organisaatiot ovat varmasti ensimmäisiä, joihin viranomaiset kohdentavat tarkastukset. Pk-yrityksellä on siis vielä hyvin aikaa laittaa omat toimintamallinsa vastaamaan uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Maalaisjärjellä pääsee jo pitkälle

Tietosuoja-asetuksessa annetaan henkilölle enemmän oikeuksia hallita ja nähdä omaa dataansa sekä velvoitetaan yritykset dokumentoimaan tarkemmin omaa toimintaansa. GDPR:ään varautuva yritys pääsee pitkälle, kun käyttää maalaisjärkeä ja miettii, miten haluaisi itse omaa dataansa kerättävän ja hyödynnettävän. Kannattaa kerätä vain sellaista dataa, jota tarvitsee. Datan keräämistä ja ylläpitoa helpottamaan on jo valmiita ratkaisuja, kuten asiakasportaaleja ja ulkoisia tietokantaintegraatioita. Näiden avulla myös tehostetaan asiakasprosesseja ja saadaan asiakkaat parhaassa tapauksessa mukaan tuottamaan tietoa. Tietosuoja-asetusta ei kannata pelätä, vaan ottaa se mahdollisuutena kehittyä ASIAKASLÄHTÖISEMMÄKSI toimijaksi sekä luoda keskusteluyhteys asiakkaiden kanssa.

Riikka-Maria Lemminki

Lue myös Sara Tuomalan artikkeli Tietosuoja B2B-toiminnassa Mainostajan työkalupakissa tai MAINOSTAJA -lehdessä 3/2017

Mediasta dataan – käsikirja digiajan mediatoimistoyhteistyöhön on ilmestynyt

Markkinointia sekä asiakkaana että toimistoissa tehnyt Ville Voipio on päivittänyt Mainostajien Liiton oppaan mediatoimistoyhteistyöstä. Mediasta dataan -kirja peilaa mediatoimistojen toimintaa vuonna 2017, jolloin keskiössä on data.

Suomessa medioiden sirpaloituminen on saavuttanut täysmittaisesti mediatoimistot. Niiden toiminnan fokus on muuttunut brändien tunnettuutta ja preferenssiä ajavista mediasuunnitelmista uusiin teemoihin kuten liidien generointiin, oman median hallintaan ja asiakkaiden digitaalisen infrastruktuurin rakentamiseen.

Yhteinen nimittäjä uudessa ajassa on data. Se saa kanavat pelaamaan yhteen ja kontaktoinnin osumaan kohderyhmään siellä, missä tämä kulloinkin liikkuu. Seurauksena perinteiset mediasuunnitelmat ja ajolistat jäävät pois. Strategisella tasolla brändistrategioiden ohi ovat ajamassa asiakkuusmarkkinoinnin näkökulma ja asiakaskokemusta nuotittavat triggerit polkuineen.

Mediasta dataan -kirja on kuvaus mediatoimistojen tehtäväkentästä vuonna 2017. Siinä on jotain vanhaa ja jotain uutta. Perinteinen markkinointi osasi hyvin strategisen asemoinnin näkökulman, kun taas uusi digitaalinen aika painottaa taktista suorittamista. Markkinoijille ymmärrys molemmista on tarpeen ja siksi tämäkin kirja on kuvaus niistä rinnan, lomittain ja samaan aikaan soveltaen. Kirja perustuu Thomas Pimenoffin Mainostajien Liitolle vuonna 2009 kirjoittamaan mediatoimistoyhteistyön oppaaseen.

Ville Voipio on tehnyt uraa mainos- ja mediatoimistoissa sekä Nokian globaalissa digimarkkinoinnissa. Nykyisin hän toimii Storan Enson liiketoiminnan kehityksessä. Häneltä ilmestyi vuonna 2006 markkinoinnin näkökulmia yhdistävä kirja Pitsaus.

Lisätietoja:
Ville Voipio, p. 050 562 1809, vville@gmail.com
Janne Häivälä, Mainostajien Liitto, p. 040 5353960, janne.haivala@mainostajat.fi

[button link=”https://mainostajat.fi/project/mediasta-dataan/tilaa/”]Tilaa kirja[/button]

ISBN 978-952-5262-53-7 134 s.
Hinta 48 e, Mainostajien Liiton jäsenyrityksille ja oppilaitoksille 38 e. Hintoihin lisätään alv 10 % ja postituskulut.