Mainostajien Liiton hallitus uudistuu – mukaan kaksi CDO:ta

Mainostajat - Väylä tulevaisuuteen Mainostajat – väylä tulevaisuuteen

Mainostajien Liiton vuosikokouksessa 20.3.2018 valittiin uudet jäsenet liiton hallitukseen erovuoroisten tilalle. Kokoonpanoon liittyvät Anni Ronkainen, Kesko; Kati Sulin, DNA; Pekka Tennilä, Altia ja Tommi Tervanen Kotipizza Group. Tuore hallitus kokoontuu lähiaikoina ja valitsee keskuudestaan uuden puheenjohtajan.

– Uudessa hallituksessa istuu nimekkäitä ja kannuksensa jo ansainneita johtajia, jotka tunnetaan vahvasta brändi- ja digiosaamisestaan. Näitä tarvitaan, kun Mainostajien Liitto suuntaa kohti tulevaisuutta. Liiton uuden strategian mukainen palvelulupaus jäsenistölle on olla ”Väylä tulevaisuuteen”. Muutoksen alullepanossa isossa roolissa on ollut hallituksen entinen puheenjohtaja Tommi Rytkönen. Häntä haluan tässä kohtaa kiittää pitkäjänteisestä työstä, sanoo toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki.

Mainostajien Liiton hallitus 2018

Pekka Horo, toimitusjohtaja, Microsoft
Antti Korpiniemi, toimitusjohtaja, Berner
Riikka Laine-Tolonen, liiketoimintajohtaja, Nordea
Elisa Markula, toimitusjohtaja, Tikkurila
Esa Rautalinko, toimitusjohtaja, Örum
Anni Ronkainen, Chief Digital Officer, Kesko
Ulla Savén, toimitusjohtaja, Orkla Care
Elli Siltala, johtaja, Valio
Kati Sulin, Chief Digital Officer, DNA
Pekka Tennilä, toimitusjohtaja, Altia
Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, Kotipizza Group
Veli-Pekka Ääri, johtaja, SOK

Liiton toimitusjohtaja on Riikka-Maria Lemminki.

10 asiaa joita markkinoijan kannattaa seurata vuonna 2018

10 asiaa joita markkinoijan kannattaa seurata vuonna 2018 10 asiaa joita markkinoijan kannattaa seurata vuonna 2018

Sukupuolistereotypioista lohkoketjuihin ja EU:n uusiin tietosuojasäännöksiin – Mainostajien Liiton kattojärjestö WFA kokosi listan asioista, joihin kannattaa kuluvana vuonna kiinnittää huomiota.

1. Sukupuoli: #Metoo toi esiin ennennäkemättömällä tavalla ympäri maailmaa esiin naisten alistamisen ja seksuaalisen häirinnän vuonna 2017. Fiksut brändit ovat jo ottaneet asian huomioon markkinointiviestinnässään. WFA edistää aktiivisesti vuonna 2018 #Unstereotype Alliancea ja toimii sen varmistamiseksi, että mainonta tukee sukupuolten välistä monimuotoisuutta ikivanhojen stereotypioiden vahvistamisen sijasta.

2. Vaikuttajien tarkempi valvonta: Kun niin sanotut vaikuttajat (influencers) kuvaavat itsemurhauhreja Japanissa, vaativat ilmaisia hotellioleskeluja ja herättävät epäilyksiä seuraajiensa todellisista määristä, odotettavissa on lisääntyvää hulabaloota, kun vaikuttajamarkkinointi entisestään kasvaa vuonna 2018. Brändien on kerrottava rehellisesti ja avoimesti siitä, mitä ne odottavat tällaisilta suhteilta – ja valmistauduttava siihen, että kuitenkin jotakin saattaa mennä pieleen.

3. Uudenlainen brändi–asiakas-dynamiikka. Jos vuosi 2017 oli taloudellisen avoimuuden vuosi, vuosi 2018 on datan avoimuusvuosi. Koska GDPR antaa kuluttajille mahdollisuuden hallita tietojaan verkossa, 2018 tuo entistä avoimemman ja tietoisemman yhteyden brändin ja asiakkaan välille.

4. Lohkoketju – kokeiluista käyttöön? Lohkoketjuteknologia (blockchain) oli kaikkien huulilla vuonna 2017, koska ad fraud ja brand safety olivat keskeisiä markkinoijien huolenaiheita. 2018 saattaa nähdä kokeilujen muuttuvan valtavirraksi.

5. Uusi käsitys hankinnasta? Kun hankintafunktio kehittyy, sen on uudistettava rooliaan ja profiloitava itsensä arvon luojaksi, ei vain kustannusten karsijaksi. Onnistuminen tässä saattaa muuttaa isosti näkemyksen siitä, mitä hankinta voi tuoda yritykselle.

6. Ohjelmallisen ostamisen ravistelu. EU: n yleinen tietosuoja-asetus, GDPR, joka tulee voimaan 25. toukokuuta, tuo radikaaleja muutoksia ohjelmalliseen ostamiseen. Ala on ollut riippuvainen kolmansien osapuolten tiedoista. Kaikki tämä muuttuu GDPR:n myötä, koska asiakkaat vaativat digitaalisten toimitusketjujensa avoimuutta.

7. Uudet asiakas – toimisto -mallit. Kolme neljäsosaa WFA: n jäsenistä sanoo aikovansa käydä läpi toimistorosterinsa vuonna 2018 ja 87% sanoo, että he miettivät ohjelmallisen ostamisen mallinsa uusiksi. Vuonna 2018 odotettavissa on ennemmin enemmän kuin vähemmän malleja toimistokumppaneiden johtamiseen.

8. Uudet palkkiointitavat. Jos mainostajat haluavat toimistojensa olevan todellisia business-kumppaneita, heidän on sitouduttava uusiin palkkiointitapoihin, jotka perustuvat yhteisiin liiketoiminnan mittareihin – mikä saattaa maksaa enemmän. Vuoden 2018 aikana saatetaan nähdä isojen brändien testaavan uudenlaisia palkkiomalleja.

9. Uusia rajoituksia markkinointiin. Ei kannata odottaa, että sääntelijät höllentäisivät otettaan kuluvana vuonna. Katseet kohdistuvat edelleen esimerkiksi elintarvikevalmistajiin ja alkoholituottajiin, kun kansanterveydestä keskustellaan. Brändien on löydettävä uusia tapoja välttää tiettyjen elintarvikkeiden markkinointia lapsille ja estää alkoholimainosten näkyminen alaikäisille, jos uudet lakisääteiset rajoitukset halutaan pitää loitolla.

10. Asiantuntijoiden rekry. Kun medioiden monimutkaisuus lisääntyy, tarvitaan lisää spesialisteja tukemaan ”yleisosaajia” markkinointiosastoilla. Mahdollisuuksia on yllin kyllin hyville data- ja teknologiaosaajille.

 

MAKES perustettu edistämään suomalaista markkinointia

Markkinointialan toimijat perustivat 19.12.2017 MAKES ry:n edistämään suomalaista markkinointia ja kasvattamaan alan osaamista. Tavoitteena on kasvattaa Suomen taloutta kasvattamalla yritysten markkinointi-investointeja.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen kansantaloutta kasvattavaa markkinointia, tuottaa tietoa markkinoinnin merkityksestä ja vahvistaa alan verkostoitumista. Yhdistys edistää markkinointialan ammattilaisten pääsyä yritysten päättäviin elimiin, muun muassa hallituksiin.

Valtiontalouden tarkastusvirasto ehdotti keväällä raportissaan, että markkinointialan toimijat perustaisivat organisaation edistämään suomalaisten yritysten markkinointia.  Perustettava MAKES voisi tuon raportin mukaan olla moottori suomalaisen markkinoinnin arvostuksen ja markkinointiosaamisen kasvattamiselle.

– Mielestämme ehdotus oli toimeenpanemisen arvioinen, ja sen vuoksi olemme tänään perustaneet MAKES ry:n ehdotetulla tavalla ja tavoitteilla, sanoo Anne Korkiakoski, Markkinoinnin edistämiskeskus MAKES ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Yhdistys kokoaa markkinointiin liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa sekä kehittää markkinointiin liittyvää tutkimusta ja koulutusta.

Lisäksi Markkinoinnin edistämiskeskus MAKES ry käynnistää eri toimialojen markkinointia vahvistavia hankkeita julkisen sektorin ja muiden eri tahojen kanssa yhteistyössä. Tällaisissa hankkeissa yhdistys voi toimia myös hankkeen rahoituksen järjestäjänä.

Yhdistys voi järjestää myös muuta toimintaa, joka edistää yritysten liikevaihdon kasvua markkinoinnin avulla ja ottaa kantaa sekä antaa lausuntoja markkinointiin liittyvästä lainvalmistelusta.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Korkiakoski (hallitusammattilainen) ja jäseniksi Jaakko Aspara (professori, Hanken Svenska Handelshögskolan), Ritva Hanski-Pitkäkoski (hallitusammattilainen), Ami Hasan (hallituksen puheenjohtaja, hasan & partners), Tomi Härmä (toimitusjohtaja, Mediametrix), Sanna Kolamo (Sanoma Media Finland Oy, BtoB), Sanna Laakkio (toiminnanjohtaja MARK Suomen Markkinointiliitto ry), Riikka-Maria Lemminki (toimitusjohtaja, Mainostajien Liitto ry) ja Tarja Virmala (toimitusjohtaja, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry).

Yhdistykseen nimettiin neljä työryhmää ja niiden vetäjät: Hankkeet; Riikka-Maria Lemminki, Tutkimus; Tomi Härmä, Koulutus; Sanna Laakkio ja Viestintä; Tarja Virmala.

Yhdistyksen perustamiskirjan allekirjoittivat Google Finland Oy, Mainostajien Liitto ry, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry, Markkinointi-instituutti, MARK Suomen Markkinointiliitto ry, Medialiitto ry, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Sanoma Media Finland, Vaasan yliopisto, Jaakko Aspara, Ritva Hanski-Pitkäkoski, Anne Koskiakoski, Mika Sarimo ja Lauri Sipilä.