MAKES

Asiantuntijaryhmä, joka edistää markkinointipositiivista yrityskulttuuria Suomessa

Makes ry eli markkinoinnin edistämiskeskus perustettiin joulukuussa 2017 vauhdittamaan Suomen kasvua markkinoinnin avulla. Makes toimi vuosina 2017-2021 reksiteröitynä yhdistyksenä, jonka jäseninä oli alan liittoja, yksityishenkilöitä sekä Hanken. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi koko ajan markkinoinnin kummitätinä tunnettu Anne Korkiakoski. Makesia perustamassa olivat alan liitoista Marketing Finland (entinen Mainostajien Liitto), MARK, MTL sekä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset.

MAKES ry oli markkinointialan toimijoiden yhteenliittymä, jonka tarkoituksena oli edistää Suomen kansantaloutta kasvattavaa markkinointia.  Yksi keino lisätä alan vaikuttavuutta oli lisätä  markkinoinnin alan liittojen ja toimijoiden yhteistyötä Suomessa. Liittojen yhteistyön syventämisessä otettiin merkittävä askel viime vuoden lopulla, kun Marketing Finlandin alle järjestäytyivät Suomen suurimmat tuotantoyhtiöt ja vaikuttajayhteisöt sekä Markkinoinnin-, teknologian- ja luovuuden liitto MTL.

 

MAKES ry:n toiminnan lakkauttaminen ja toimintojen siirtäminen Marketing Finlandille

Edesautettuaan markkinointialan liittojen yhteistyön syventämistä MAKES katsoi yhden keskeisistä tavoitteesta tulleen täytetyksi. MAKESin jäljelle jäävät tehtävät liitetään Marketing Finlandin yhteyteen. Näitä ovat mm. markkinoinnin strategisen aseman vahvistaminen, aineettomien kaupallisten investointien tason nostaminen Suomessa sekä markkinoinnin koulutuksen kehittäminen. MAKES ry:n toiminta on lakkautettu erillisenä liittona ja sen toiminta on siirretty osaksi Marketing Finlandia. Asiasta päätti MAKES ry:n vuosikokous 22.3.2021 ja liitoksen hyväksyi Marketing Finlandin vuosikokous 23.4.2021.

 

MAKES toiminnan jatko Marketing Finlandin yhteydessä

Marketing Finland perustaa kevään aikana MAKESin työtä jatkavan asiantuntijaryhmän, jonne kutsutaan monipuolisesti kotimaisia markkinoinnin ja liiketoiminnan vaikuttajia. Ryhmän tavoitteeksi on asetettu:

  • Luoda markkinointipositiivinen yrityskulttuuri Suomeen
  • Lisätä markkinoinnin opetuksen määrää kaikilla koulutustasoilla
  • Auttaa yrityksiä ymmärtämään markkinoinnin merkitys menestystekijänä
  • Saada enemmän markkinoinnin ammattilaisia yritysten hallituksiin
  • Kasvattaa markkinoinnin investointien ja tukien määrää

Asiantuntijaryhmä lähtee toiminnassaan puhtaalta pöydältä ja tarkastaa myös tavoitteet.

Lue lisää MAKES toiminnasta sekä markkinointipositiivisen yrityskulttuurin luomisesta Suomeen.