Haasteena tuntematon huominen

 

Miltä Mainostajien Liiton tulisi näyttää huomenna? Mitkä ovat ne palvelut ja toiminnot, joihin meidän tulisi panostaa? Mitä osaamista meillä tulisi olla? Entä millainen toimintaympäristö mainostajilla huomenna on? Kysyimme kesän aikana jäsenyrityksiltämme, mitä mieltä he ovat Mainostajien Liiton palveluista.

Ei ole yllätys, että saimme vertailussa mukana olleisiin sidosryhmiimme nähden parhaan arvosanan. Jäsenistömme tuntee meidät parhaiten. Edunvalvontaa pidettiin tärkeimpänä tehtävänämme, mutta näkemykset edunvalvonnan sisällöstä vaihtelivat paljon. Uudet maksuttomat koulutustilaisuutemme ovat saaneet hyvän vastaanoton, samoin verkkosivujemme uudistaminen viime vuonna.

Huolestuttavinta tuloksissa oli, että tarjoamamme jäsenpalvelut tunnetaan osin heikosti. Valtaosa ei ollut vielä käyttänyt verkkosivujen uutta työkalupakkia, josta löytyvät lukuisat sopimusmallit, ohjeistot ja tutkimustiedot. Maksullisten seminaarien laajemman käytön esteenä on selvityksen mukaan kiire ja korkeaksi koettu hinta. Nämä kuvastavat hyvin nykyistä talouden tilannetta.

Saimme jäsentyytyväisyystutkimuksesta paljon arvokasta palautetta. Olemme jo tehneet suunnitelmia tiedonkulun lisäämiseksi ja palveluiden parantamiseksi. Testaamme lähiaikoina muutamia esiin tulleita ehdotuksia. On turhaa tehdä selvityksiä, jollei tuloksia analysoida ja toimintaa kehitetä.

Haastavinta on kuitenkin ymmärtää millaiseksi mainostajan toimintaympäristö on muuttumassa tulevaisuudessa. Millä keinoilla voimme parantaa markkinoinnin tehokkuutta? Mitä osaamisalueita mainostajan tulisi tulevaisuudessa hallita? Ympäristömme digitalisoituu vauhdilla ja toiminta globalisoituu. ICT:n ja markkinoinnin yhteistyö tulee entistä tärkeämmäksi. Markkinoinnin rooli kansantalouden kasvun veturina vahvistuu.

Emme voi tietenkään ennustaa tulevaisuutta, mutta sen tiedämme, että markkinointiosaamisemme tulee vahvistua nopeasti. Tänään haasteenamme on mm. teknisen ja nopeasykkeisen ohjelmallisen ostamisen opettelu ja hallitseminen. Huomenna asiat eivät varmastikaan ole yksinkertaisempia. Meidän tulee edistyä markkinoinnin digitalisoitumisessa ja haastaa itsemme parhaimmistoon.

Ja ehkä vielä tärkeämpää on luoda ympäristöömme rohkea usko tulevaisuuteen ja siihen, että markkinoinnin avulla lähdemme uuteen kasvuun. Panostamalla markkinointiin menestymme paremmin.


Ritva Hanski-Pitkäkoski, toimitusjohtaja
ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi

MAINOSTAJA 15.9.2015

Automaatio ei saa johtaa läpinäkyvyyden katoamiseen

Ohjelmallinen ostaminen kasvaa nopeasti, ja sen odotetaan koskevan tulevaisuudessa kaikkea mediaa automaatioprosessien kehittyessä. Uudenlaisen ostamisen kanssa kohtaamme uusia haasteita, mutta se mahdollistaa mainostajille myös tehokkaammat mediainvestoinnit.

Ostamisen automatisoituessa ja toimijoiden määrän kasvaessa markkinan toimintaperiaatteet ovat hämärtyneet. Ranska ja Pohjoismaat ovat olleet perinteisesti läpinäkyvimpiä median ostoprosesseissa. Nyt näilläkin markkinoilla ollaan peräämässä uudelleen läpinäkyvyyttä.

Ohjelmallisessa ostamisessa on keskityttävä tärkeiden kysymysten asettamiseen tarpeeksi aikaisin, jotta rakennetaan terve pohja tulevalle toiminnalle. Tiedetäänkö kaikki osapuolet, joille toiminnasta maksetaan? Tiedetäänkö mitä dataa kerätään ja miten sitä käytetään? Hyötyvätkö muut mainostajat datasta? Mitä dataa mainostaja omistaa? Entä saadaanko riittävän yksityiskohtaisesti tietoja siitä, miten kampanja toimii?

Mainostajien Liitto, suurimmat mediat ja mediatoimistot laativat keväällä kannanoton läpinäkyvyydestä ja kauppatavasta. Siinä todetaan, että mediaostamisen läpinäkyvyyden tulee säilyä ja että mediaostot tehdään ennalta sovitulle mainostajalle. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi uusimme myös Mainostajien Liiton mediatoimistosopimusmallin, joka on jäsenistön saatavilla verkossa.

Kattojärjestömme WFA julkaisi mainostajille oppaan ohjelmallisesta ostamisesta. Siinä neuvotaan, miten ostaminen toimii ja miten mainostajat voivat käyttää sitä tehokkaammin. Vuosia maailmalla kansainvälisiä yrityksiä konsultoinut ja oppaan valmistuksessa avustanut Mikko Kotila tulee luennoimaan aiheesta 15. syyskuuta pidettävässä Mainontapäivässä.

Tehokkaat ja läpinäkyvät mediamarkkinat ovat kaikkien osapuolien etu myös ohjelmallisessa ostamisessa. Hyvästä kauppatavasta ei ole syytä luopua. Siksi on selvää, että keskustelu läpinäkyvyydestä tulee jatkumaan niin uusien kuin vanhojenkin toimijoiden kanssa.


Ritva Hanski-Pitkäkoski, toimitusjohtaja
ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi

MAINOSTAJA 21.5.2015

Mainostajien Liiton uusi puheenjohtaja on Tommi Rytkönen

Mainostajien Liiton hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Nooa Säästöpankin toimitusjohtaja Tommi Rytkönen. Varapuheenjohtajina jatkavat Esa Rautalinko, Vaasan Group ja Ulla Savén, Cederroth. Uusina jäseninä aloittavat Pekka Horo, Microsoft, Virpi Paasonen, CWT Finland, Iiro Wester, Valio, sekä Veli-Pekka Ääri, SOK.

– Digitalisaatio muuttaa medioiden – ostettujen, omien ja ansaittujen – rooleja ja vuorovaikutusta asiakkaan kanssa. Samalla markkinointiviestinnän ostaminenkin on murroksessa. Mainostajien, mediatoimistojen ja medioiden keskinäiset suhteet ovat olleet hyvät, roolit selkeät ja yhteistyö toimivaa. Toivottavasti näin on myös jatkossa, sanoo Mainostajien Liiton tuore hallituksen puheenjohtaja Tommi Rytkönen.

– Markkinoinnin kansallisia rajoituksia ei pitäisi entisestään lisätä, muuten altistamme itsemme altavastaajan rooliin globaalin kilpailun edessä. Mainostajien Liitto on vahvasti mukana alan itsesääntelyn kehittämisessä edelleen.

– Liitto säilyttää elinvoimaisuutensa vain jäsentensä kokeman hyödyn kautta, ja toivon että onnistumme lisäämään entistään vuorovaikutusta jäsenistön kanssa – brändien hyväksi, jatkaa Rytkönen.

Mainostajien Liiton hallitus 2015

Tommi Rytkönen, toimitusjohtaja, Nooa Säästöpankki Oy, puheenjohtaja
Esa Rautalinko, toimitusjohtaja, Vaasan Group Oy, varapuheenjohtaja
Ulla Savén, toimitusjohtaja, Cederroth Oy, varapuheenjohtaja
Pekka Horo, toimitusjohtaja, Microsoft Oy
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja, Tikkurila Oyj
Antti Korpiniemi, toimitusjohtaja, Berner Oy
Topi Manner, varatoimitusjohtaja, Nordea Pankki Suomi Oyj
Elisa Markula, toimitusjohtaja, Oy Gustav Paulig Ab
Virpi Paasonen, toimitusjohtaja, Carlson Wagonlit Travel Finland Oy
Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, Oy Hartwall Ab
Pekka Rantala, toimitusjohtaja, Rovio Entertainment Ltd.
Jorma Rauhala, toimitusjohtaja, Ruokakesko Oy
Leena Syrjälä, toimitusjohtaja, Nanso Group Oy
Iiro Wester, johtaja, Valio Oy
Veli-Pekka Ääri, johtaja, SOK

Liiton toimitusjohtaja on oik.kand., ekonomi Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Katso uuden puheenjohtajan haastattelu tästä

 

 

 

Mainonnan läpinäkyvästä kauppatavasta pidettävä kiinni

Suomessa mediamainonnan markkinat ovat perinteisesti toimineet hyvin ja läpinäkyvästi. Mainostajien, mediatoimistojen ja medioiden keskinäiset suhteet ovat olleet hyvät, roolit selkeät ja yhteistyö toimivaa.

Mainonnan kauppatapa on hyvä asia. Se on muodostunut ajan myötä, ja siitä on tullut toimistoja ja mainostajia sitova käytäntö, johon jokainen osapuoli voi vedota tarvittaessa.

Suomessa mainonnan kauppatapana on ollut, että mediatoimistot ostavat medialta tilaa aina ennalta sovitulle mainostajalle. Ns. bulkkiostoja, jossa toimisto ostaisi itselleen mediatilaa ja myisi sitä eteenpäin, ei tehdä. Markkinointiviestinnän Toimistojen Liittoon kuuluvat mediatoimistot ovat eettisissä säännöissään sitoutuneet siihen, että mediatilaa ja -aikaa ostetaan vain mainostajan tilauksesta ja vain mainostajan etua ajaen.

Mainostajien Liiton Mediaperuskirjassa todetaan, että mainostajat edellyttävät mediaostamisen koko kulurakenteen täydellistä läpinäkyvyyttä. Medianeutraliteetin vuoksi kaikki medioiden antamat alennukset ja hyvitteet kuuluvat mainostajalle. Jos tästä halutaan poiketa, se pitäisi kirjata selkeästi osapuolten sopimukseen.

Mediat eivät saa heikentää läpinäkyvyyttä maksamalla mediatoimistoille ylimääräisiä korvauksia harhaanjohtavilla nimikkeillä tai muuten perusteetta. Mainostajat kannattavat täydellistä läpinäkyvyyttä mediaostoissa ja odottavan toimistojen antavan selvityksen kaikista niihin liittyvistä alennuksista ja korvauksista.

Mediatoimistot ovat ehdottoman medianeutraaleja ja läpinäkyviä ostamisessa. Mediatoimistojen tehtävä on olla mainostajan puolueettomia edunvalvojia.

Mainostajat, mediatoimistot ja mediat näkevät, että tulevina vuosina mediaostamiseen ja -myymiseen tulee muutoksia mm. ohjelmallisen ostamisen myötä. Mallissa mediaostajan käyttämät järjestelmät voivat olla suoraan tai kolmannen toimijan järjestelmien kautta yhteydessä mediamyyjän inventaariin, mikä yksinkertaistaa itse ostoprosessia ja avaa mahdollisuuden kampanjan tehokkuuden reaaliaikaiseen parantamiseen.

Koska ansaintalogiikka tällaisessa mallissa on erilainen, on tästä avoimesti keskusteltava kaikkien osapuolten kesken. Mediaostamisen ja sen koko kulurakenteen täydellinen läpinäkyvyys on taattava tulevaisuudessakin. Teknologian tuodessa uusia mahdollisuuksia on tärkeää keskustella avoimesti kaikkien osapuolten kanssa siihen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisuuksista.

Edellytämme, että ala jatkaa hyvää, vakiintunutta kauppatapaa Suomessa. Alan on myös panostettava kaikkien osapuolten koulutukseen.
Suomessa oleva avoin ja läpinäkyvä kauppatapa on hieno asia. Pitäkäämme sitä yllä ja toimikaamme vastuullisesti.

Helsingissä helmikuussa 2015

Ritva Hanski-Pitkäkoski, Mainostajien Liitto
Karri Kauppila, Paulig

Clarisse Berggårdh, IUM
Sari Haavisto, Voitto
Mika Häyrinen, Virta
Jarkko Jokinen, Vizeum
Olli Järvilehto, GroupM
Tuula Kallio, Dagmar
Sanna Myller, ToinenPHD
Timo Ronkainen, Carat

Tomi Halonen, MTVPekka Harju, Otavamedia
Tero Huovila, Sanoma
Minna Nissinen, Alma Media

 

Muuttuva mainonta haastaa myös kumppanit

Vuosi 2014 oli suomalaisen mainonnan rajapyykki, kun mainospanostukset sähköisiin medioihin ylittivät ensimmäistä kertaa printin. Digitalisoitumisen vaikutukset näkyvät monin tavoin myös markkinointiviestinnässä. Esimerkiksi uudenlaista osaamista vaativa display-mainonnan ohjelmallinen ostaminen on nousemassa yhä useamman mainostajan työkalupakkiin.

Mainostajien Liitto uudisti viime vuoden lopulla jo viisi vuosikymmentä alaa palvelleen Mainostajan Hakemiston verkkopalvelun, ja samalla lopetettiin painetun hakemiston tuottaminen. Hakemisto on luotu helpottamaan mainostoimistojen ja muiden kumppanien valintaa. Jatkuvasti päivittyvää tietoa tekijöistä ja uusia työnäytteitä on esillä uudistuneessa verkkopalvelussa mainostajanhakemisto.fi, joka toimii nyt käyttäjäystävällisemmin myös mobiilissa.

Kumppanuus on tuoreen MAINOSTAJA -lehden teemana. Aihe tulee esille liiton tuoreen tutkimuksen kautta ja useammassa artikkelissa. Nopeasti muuttuva mediaympäristö ja markkinointiviestinnän uudet mahdollisuudet vaativat entistä enemmän myös mainostaja-toimistosuhteilta.

Lähes neljä viidestä suomalaisesta on tuoreen selvityksen mukaan sitä mieltä, että mainonta luo työpaikkoja lisäämällä tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Suomalaiset ovat myös entistä vahvemmin sitä mieltä, että mainonta helpottaa valintojen tekemistä ja luo talouskasvua.

Tämä kansalaisten luottamus markkinointiviestinnän voimaan antaa hyvän perustan toimialan kehittämiseen ja sitä kautta koko talouden vahvistamiseen uusien suomalaisten menestystarinoiden avulla.


Ritva Hanski-Pitkäkoski, toimitusjohtaja
ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi

MAINOSTAJA 25.2.2015

Mainostajan Hakemiston verkkopalvelu uudistui

Mainostajien Liitto on avannut uudistuneen verkkopalvelun osoitteessa mainostajanhakemisto.fi

Palvelun tavoitteena on helpottaa markkinointiviestinnän kumppanuuksien luomista.

Mainostajan Hakemisto on palvellut mainostajia markkinointiviestinnän yhteistyökumppaneiden valinnassa jo 50 vuoden ajan. Hakemistossa ovat mukana toimialan keskeiset toimijat, niin mainostajat kuin palveluntarjoajatkin, yhteensä n. 900 yritystä, 6500 ammattilaista ja 400 työtä.

• yli 30 toimialaa: mainos-, viestintä- ja digitoimistot, kirjapainot, valokuvaajat, suoran osaajat, tapahtumien järjestäjät, liikelahjat, tutkimusyritykset jne.
• keskeisiä tunnuslukuja, suunnittelun ja tuotannon hintatietoja
• asiakkuustietoja kilpailijaseurantaan
• satoja työnäytteitä: printti, verkko, tv, pakkaukset, myös palkittuja töitä

Uudistuneessa verkkopalvelussa on painotettu yritys- ja henkilöprofiilien selkeyttä, töiden näyttävyyttä ja palvelun käytön helppoutta myös mobiililaitteilla.