CRM Määrittely

CRM määrittelyn tavoitteena on määritellä yrityksen tavoitteet ja mahdollisuudet CRM:n osalta. Määrittelyllä luodaan linja tulevalle käyttöönotolle. Määrittelyn yhteydessä varmistetaan myös eri alustojen kyvykkyydet ja soveltuvuus yrityksen tarpeisiin. Määrittelyn lopputuloksena yritys saa keskeisten prosessien toteutusmallit ja arvion eri alustojen toimivuudesta yrityksen tarpeisiin.

 

Sisältö

Määrittely toteutetaan yhteistyössä yrityksen henkilökunnan kanssa. Tavoitteena on ymmärtää keskeiset prosessit ja käyttötapaukset. Käydään läpi arjen toiminnot suorittavan portaan osalta, ja mietitään keskeinen tietosisältö, ja informaation käyttöprosessit taktisen ja strategisen suunnittelun tueksi. Käydään läpi useampi alusta ja arvotetaan ne yrityksen priorisoinnin mukaisesti.

Palvelu sopii kaikkiin yrityksiin, jotka harkitsevat CRM hankintaa. Määrittely on tehtävä jollain tavalla aina, kun uuden CRM:n hankintaa harkitaan. Hyvin tehty määrittely ohjaa hankintaa ja mahdollistaa järjestelmän systemaattisen kehittämisen.

CRM Määrittelyn toteuttaa yhteistyökumppanimme Strike Communications Oy

Tutustu CRM Määrittelyyn tarkemmin verkkokaupassamme.