Digitaalinen transformaatio – esimerkkejä muutoksesta

Digitaalisen transformaation tavoitteena on luoda optimaalinen asiakaskokemus. Nopean muutosvauhdin hallintaan tarvitaan mm. uusia työtapoja ja järjestelmiä.

Alla koottuna Las Vegasin PegaWorld -tapahtumasta muutamia näkemyksiä käynnissä olevasta digitaalisesta mullistuksesta.

  • Mainostajalle on virhe ajatella kanavalähtöisesti: asiakaskokemuksen saumaton kokonaiskuva saadaan vain yhdistämällä dataa kaikista eri kanavista
  • Lähitulevaisuudessa älykkäät järjestelmät optimoivat asiakaskokemusta mm. automatiikan, keinöälyn ja robotiikan avustamana
  • Markkinoinnin ja IT:n tulisi toimia yhdessä, mielellään samoilla työkaluilla ja ketterillä työmenetelmillä
  • Rakennettavien järjestelmien tulee olla helposti skaalattavia yrityksen kasvun mukana
  • Ketterät menetelmät, visualisointi ja asiakaskokemuksen yksinkertaistaminen ovat digitaalisen muutoksen keskeisiä elementtejä

Lähde: dagensanalys.se