Valeuutisten kitkeminen verkosta vauhdittuu

Maailman mainostajien kattojärjestö WFA tekee pian oman ehdotuksensa verkon valeuutisten (fake news) poistamiseksi ja bränditurvallisuuden (brand safety) lisäämiseksi. Nyt mainostajilla on mahdollisuus vaikuttaa tähän kannanottoon. Euroopan komissio haluaa luoda itsesääntelyohjeet jo tämän vuoden heinäkuussa ja nähdä mitattavia tuloksia lokakuussa.

Kommentteja ja kysymyksiä aiheesta voi lähettää kauttamme. WFA:n tapaamiset komission kanssa ovat touko- kesä- ja heinäkuussa.

Kommentit ja kysymykset asta.anttila@mainostajat.fi

Europan komission tiedonanto: “Tackling online disinformation: a European Approach”.

This communication announced that the Commission is planning to develop a self-regulatory EU-wide Code of Practice jointly with the advertising industry, major advertisers, web platforms and media groups to solve the challenges posed by disinformation and fake news.

Lue myös: EU:n disinformaation torjunta koskee myös mainosalaa

Menestysreseptejä markkinointiin: koulutusten fake news -ilmiö

Markkinoinnin koulutuksia löytyy googlettamalla joka lähtöön, niin maksullisia kuin täysin ilmaisia. Riikka-Maria Lemminki aloittaa uuden Menestysreseptejä markkinointiin -radioblogin pureutumalla koulutusten fake news -ilmiöön.

Mistä tunnistaa hyvän koulutuksen? Onko tunnettu nimi tae hyvästä koulutuksesta? Osaatko pohtia koulutuksen motiiveja? Miten vältät yhden ismin ansat?

Menestysreseptejä markkinointiin -radioblogissa vuorottelevat Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki ja MARK, Suomen Markkinointiliiton toiminnanjohtaja Sanna Laakkio.

Radioblogin uudet jaksot aina maanantaisin klo 11:30, uusinnat saman viikon perjantaina klo 18:10 ja lauantaina 12:30.

 

EU:n disinformaation torjunta koskee myös mainosalaa

EU:n disinformaation torjunta koskee myös mainosalaa EU:n disinformaation torjunta koskee myös mainosalaa

Verkossa leviävää disinformaatiota käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä (HLEG) antoi 12.3.2018 raporttinsa digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavalle komissaarille Mariya Gabrielille. Siinä vaaditaan lisää avoimuutta verkkoalustoille. Mainosala ja mediat tekevät käytännesäännöt valeuutisten torjuntaan.

Ryhmän asiantuntijat (mm. journalisteja, tutkijoita ja sosiaalisen median palveluiden edustajia), kehottavat laatimaan käytännesäännöt, joihin verkkoalustojen ja sosiaalisen median palvelujen olisi sitouduttava. Raportissa keskitytään erityisesti verkossa leviävän disinformaation aiheuttamiin ongelmiin, ei pelkästään valeuutisiin. Disinformaatiota ovat myös sisällöt, joissa vääriä tietoja sekoitetaan tosiasioihin.

Verkkoalustojen olisi varmistettava läpinäkyvyys esimerkiksi kertomalla, kuinka uutisia valikoivat algoritmit toimivat. Alustoja kannustetaan myös yhteistyöhön eurooppalaisten uutispalvelujen kanssa, jotta parannetaan luotettavien lähteiden näkyvyyttä ja helpotetaan käyttäjien pääsyä niihin. Myös medialukutaidon edistämistä disinformaation torjumiseksi suositellaan.

Ryhmä toivoo, että komissio tukee itsesääntelyyn pohjautuvien käytännesääntöjen kehittämistä valeuutisten suitsimiseksi. Sääntöjen pitäisi sisältää esimerkiksi mainosverkostojen sitoumuksia rajoittaa mainosten sijoittelua verkkosivustoille, jotka levittävät valeuutisia. Monet eri sidosryhmät, mainosala mukaan lukien, olisivat vastuussa sääntöjen laatimisesta, niiden tehokkuutta arvioivien mittareiden kehittämisestä ja sitovan road mapin tekemisestä toteutukseen.

Euroopan kuluttajajärjestö (BEUC) ja muutamat Euroopan parlamentin jäsenet ehtivät jo kritisoida ryhmän raporttia siitä, ettei se tutki yhteyttä mainostulojen ja valeuutisten välillä. Myös kilpailulainsäädännöllisiä kysymyksiä on nostettu esiin.

Seuraavat vaiheet:

• Komissiolta odotetaan kannanottoa huhtikuussa 2018. Se saattaa vahvistaa asiantuntijaryhmän ehdotuksen tai esittää lisätoimenpiteitä mainonnan rajoittamiseksi verkkosivuilla, jotka levittävät valeuutisia.
• Sidosryhmät kutsutaan allekirjoittamaan käytännesäännöt syyskuuhun mennessä. Voimaantuloa suunnitellaan tammikuuksi 2019. Itse säännöt tehdään tulevina kuukausina.

Lähteet: Euroopan komissio, World Federation of Advertisers