Disinformaation ja valeuutisten kitkeminen etenee

Euroopan komission uusi ohjeisto Code of Practice on Disinformation on julkaistu ja odottaa allekirjoittajia

Muun muassa toimialan kattojärjestöjen kuten World Federation of Advertisers sekä joidenkin mainosalustojen (mm. Google ja Facebook) Euroopan komission aloitteesta laatima ohjeisto on nyt otettu käyttöön. Sen tarkoituksena on vähentää valeuutisten ja muun disinformaation levittämistä mm. estämällä mainosten näkyminen kyseenalaisilla sivustoilla ja siten vähentämällä niiden mainostuloja.

Mainostajilta odotetaan mm. bränditurvallisuuteen (brand safety) liittyvien työkalujen käyttöä. WFA:n mukaan mainostajien kannattaa allekirjoittaa tämä ohjeisto mm seuraavista syistä:

 • voidaan osoittaa konkreettisesti halu verkon uutisoinnin tervehdyttämiseen – sekä ns. suurelle yleisölle että EU:n lainsäätäjille
 • vahvistetaan uusi standardi brand safetyn turvaamiseksi
 • edesautetaan keskustelua yrityksen brand safetyn parantamiseksi
 • allekirjoitus vahvistaa yrityksissä jo mahdollisesti olemassa olevia brand safety -toimenpiteitä

Kysy lisää aiheesta WFA:sta: Catherine Armitage, c.armitage@wfanet.org

Code of Practice on Disinformation 

 

Lähde: WFA

Lue myös:

Digimarkkinoinnin kumppanuuksille uudet periaatteet 

 

EU:n ePrivacy-hanke etenee – mitä on odotettavissa? (video)

GDPR

Digimarkkinointiin vaikuttava ePrivacy-hanke etenee EU:ssa vielä tämän vuoden aikana

IAB Europe julkaisi kesäkuussa viisi videota, joissa käsitellään hankkeen mahdollisia vaikutuksia digitaalisen mainonnan ekosysteemiin.

Videoissa pureudutaan eri näkökulmista datan käyttöön mainonnassa ja käsitellään siihen liittyviä pelkoja ja väärinymmärryksiä.

Ensimmäinen video (pituus 2 min) yrittää vastata kysymykseen

Vakoilevatko mainostajat sinua?

 

 

Sarjan muut videot

ePrivacy: miten data edistää innovaatioita Euroopassa (video)

ePrivacy: data tuo paremman käyttäjäkokemuksen (video)

ePrivacy: EU:n talous hyötyy datan käytöstä (video)

ePrivacy: mitä tapahtuu, jos mainonta katoaa internetistä? (video)

 

Lähde: IAB

Lue myös blogikirjoitus ePrivacy-hankkeesta

MoU: tekijänoikeuksien rikkominen vaikeammaksi

Euroopan komissio on päässyt kaksivuotisten keskustelujen jälkeen sopuun alan toimijoiden kanssa, mukaan lukien Mainostajien Liiton kattojärjestö WFA.

Lopputuloksena on syntynyt Memorandum of Understanding on Online Advertising and Intellectual Property Rights (MoU), joka asettaa lukuisia rajoitteita mainonnan kohdentamiseen sivustoilla, jotka sisältävät tekijöiden oikeuksia loukkaavaa sisältöä. Euroopan unioni toivoo mainostajien allekirjoittavan uudet toimintaohjeet kesäkuun 25. päivänä.

MoU:n tärkeimmät kohdat:

 • Mainostajat sitoutuvat tekemään kohtuullisia toimia, joilla ne voivat minimoida mainostensa näkyvyyden tekijänoikeuksia loukkaavilla sivustoilla ja applikaatioissa. Seuraamisessa voidaan hyödyntää erilaisia mainossisältö- ja raportointityökaluja sekä bränditurvallisuuteen keskittyneiden toimijoiden palveluksia.
 • Mainontaan liittyvät välikädet sitoutuvat sallimaan mainostajien käyttää erilaisia työkaluja, joilla varmistetaan etteivät mainokset päädy tekijänoikeuksia loukkaaville sivustoille.
 • Kaikki osapuolet sitoutuvat hyväksymään tekijänoikeudet ja saattamaan nämä periaatteet julkisiksi

WFA on tyytyväinen saatuun lopputulokseen ja näkee sopimuksella positiivisia vaikutuksia bränditurvallisempaan digitaaliseen toimintaympäristöön. On mainostajien edun mukaista, etteivät näiden brändit näy heikkolaatuisen tai tekijänoikeuksia loukkaavan sisällön yhteydessä. WFA panostaa voimakkaasti toimintaan, jolla edistetään kuluttajien luottamusta digitaaliseen ympäristöön. Tätä tavoitetta ajaakseen WFA julkaisi juuri  Global Media Charter -ohjeistuksen,

Myös Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki pitää sopimusta hyvänä. ”Suomalaiset mainostajat toimivat jo nyt hyvin vastuullisesti, ja harva haluaa edes näkyä sivustoilla, joilla on tekijänoikeuksia loukkaavaa sisältöä”, kertoo Lemminki. ”Useimmilla mainostajilla on jo valmiina teknologiat ja kumppanit mainonnan seuraamiseen, joten siksikin nämä toimintaohjeet on helppo ottaa käytäntöön”, jatkaa Lemminki.

Mainostajia kannustetaan karttamaan tekijänoikeuksien rikkojia

Euroopan komission tavoitteena on vähentää tekijänoikeuksia rikkovien yritysten (torrent-palvelut, laittomat streamauspalvelut) mainostuloja poistamalla hyvämaineisten brändien (reputable brands) mainontaa näissä palveluissa.

Komission muistion nimi on Memorandum of Understanding on Online Advertising and Intellectual Property Rights (MoU).

Käytännössä mainostajat sitoutuisivat välttämään mainontaa ’kohtuullisin keinoin’, esimerkiksi näillä toimenpiteillä

 • sisällöntarkastustyökalujen käyttöönotto
 • mainonnan raportointijärjestelmien käyttö sisällön ja jakelun osalta
 • tekijänoikeuksien monitorointi
 • brändinsuojauksen palveluiden käyttö
 • tekijänoikeusohjeiden laatiminen yrityksissä ja niistä tiedottaminen

World Federation of Advertisers (WFA) harkitsee kannustavansa jäseniään allekirjoittamaan MoU:n ja kunnioittamaan sen henkeä. Jäsenyrityksemme voivat tarkastaa tekstiehdotuksen pyytämällä sen asta.anttila@mainostajat.fi

Kommentteja ehdotukseen voi lähettää vielä 8.6 mennessä ja sen allekirjoitus on suunniteltu tapahtuvaksi kesäkuun lopussa.

Valeuutisten kitkeminen verkosta vauhdittuu

Maailman mainostajien kattojärjestö WFA tekee pian oman ehdotuksensa verkon valeuutisten (fake news) poistamiseksi ja bränditurvallisuuden (brand safety) lisäämiseksi. Nyt mainostajilla on mahdollisuus vaikuttaa tähän kannanottoon. Euroopan komissio haluaa luoda itsesääntelyohjeet jo tämän vuoden heinäkuussa ja nähdä mitattavia tuloksia lokakuussa.

Kommentteja ja kysymyksiä aiheesta voi lähettää kauttamme. WFA:n tapaamiset komission kanssa ovat touko- kesä- ja heinäkuussa.

Kommentit ja kysymykset asta.anttila@mainostajat.fi

Europan komission tiedonanto: “Tackling online disinformation: a European Approach”.

This communication announced that the Commission is planning to develop a self-regulatory EU-wide Code of Practice jointly with the advertising industry, major advertisers, web platforms and media groups to solve the challenges posed by disinformation and fake news.

Lue myös: EU:n disinformaation torjunta koskee myös mainosalaa

EU:n disinformaation torjunta koskee myös mainosalaa

EU:n disinformaation torjunta koskee myös mainosalaa EU:n disinformaation torjunta koskee myös mainosalaa

Verkossa leviävää disinformaatiota käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä (HLEG) antoi 12.3.2018 raporttinsa digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavalle komissaarille Mariya Gabrielille. Siinä vaaditaan lisää avoimuutta verkkoalustoille. Mainosala ja mediat tekevät käytännesäännöt valeuutisten torjuntaan.

Ryhmän asiantuntijat (mm. journalisteja, tutkijoita ja sosiaalisen median palveluiden edustajia), kehottavat laatimaan käytännesäännöt, joihin verkkoalustojen ja sosiaalisen median palvelujen olisi sitouduttava. Raportissa keskitytään erityisesti verkossa leviävän disinformaation aiheuttamiin ongelmiin, ei pelkästään valeuutisiin. Disinformaatiota ovat myös sisällöt, joissa vääriä tietoja sekoitetaan tosiasioihin.

Verkkoalustojen olisi varmistettava läpinäkyvyys esimerkiksi kertomalla, kuinka uutisia valikoivat algoritmit toimivat. Alustoja kannustetaan myös yhteistyöhön eurooppalaisten uutispalvelujen kanssa, jotta parannetaan luotettavien lähteiden näkyvyyttä ja helpotetaan käyttäjien pääsyä niihin. Myös medialukutaidon edistämistä disinformaation torjumiseksi suositellaan.

Ryhmä toivoo, että komissio tukee itsesääntelyyn pohjautuvien käytännesääntöjen kehittämistä valeuutisten suitsimiseksi. Sääntöjen pitäisi sisältää esimerkiksi mainosverkostojen sitoumuksia rajoittaa mainosten sijoittelua verkkosivustoille, jotka levittävät valeuutisia. Monet eri sidosryhmät, mainosala mukaan lukien, olisivat vastuussa sääntöjen laatimisesta, niiden tehokkuutta arvioivien mittareiden kehittämisestä ja sitovan road mapin tekemisestä toteutukseen.

Euroopan kuluttajajärjestö (BEUC) ja muutamat Euroopan parlamentin jäsenet ehtivät jo kritisoida ryhmän raporttia siitä, ettei se tutki yhteyttä mainostulojen ja valeuutisten välillä. Myös kilpailulainsäädännöllisiä kysymyksiä on nostettu esiin.

Seuraavat vaiheet:

• Komissiolta odotetaan kannanottoa huhtikuussa 2018. Se saattaa vahvistaa asiantuntijaryhmän ehdotuksen tai esittää lisätoimenpiteitä mainonnan rajoittamiseksi verkkosivuilla, jotka levittävät valeuutisia.
• Sidosryhmät kutsutaan allekirjoittamaan käytännesäännöt syyskuuhun mennessä. Voimaantuloa suunnitellaan tammikuuksi 2019. Itse säännöt tehdään tulevina kuukausina.

Lähteet: Euroopan komissio, World Federation of Advertisers