Mainostajien Liiton hallitus uudistuu – mukaan kaksi CDO:ta

Mainostajat - Väylä tulevaisuuteen Mainostajat – väylä tulevaisuuteen

Mainostajien Liiton vuosikokouksessa 20.3.2018 valittiin uudet jäsenet liiton hallitukseen erovuoroisten tilalle. Kokoonpanoon liittyvät Anni Ronkainen, Kesko; Kati Sulin, DNA; Pekka Tennilä, Altia ja Tommi Tervanen Kotipizza Group. Tuore hallitus kokoontuu lähiaikoina ja valitsee keskuudestaan uuden puheenjohtajan.

– Uudessa hallituksessa istuu nimekkäitä ja kannuksensa jo ansainneita johtajia, jotka tunnetaan vahvasta brändi- ja digiosaamisestaan. Näitä tarvitaan, kun Mainostajien Liitto suuntaa kohti tulevaisuutta. Liiton uuden strategian mukainen palvelulupaus jäsenistölle on olla ”Väylä tulevaisuuteen”. Muutoksen alullepanossa isossa roolissa on ollut hallituksen entinen puheenjohtaja Tommi Rytkönen. Häntä haluan tässä kohtaa kiittää pitkäjänteisestä työstä, sanoo toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki.

Mainostajien Liiton hallitus 2018

Pekka Horo, toimitusjohtaja, Microsoft
Antti Korpiniemi, toimitusjohtaja, Berner
Riikka Laine-Tolonen, liiketoimintajohtaja, Nordea
Elisa Markula, toimitusjohtaja, Tikkurila
Esa Rautalinko, toimitusjohtaja, Örum
Anni Ronkainen, Chief Digital Officer, Kesko
Ulla Savén, toimitusjohtaja, Orkla Care
Elli Siltala, johtaja, Valio
Kati Sulin, Chief Digital Officer, DNA
Pekka Tennilä, toimitusjohtaja, Altia
Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, Kotipizza Group
Veli-Pekka Ääri, johtaja, SOK

Liiton toimitusjohtaja on Riikka-Maria Lemminki.

MAKES perustettu edistämään suomalaista markkinointia

Markkinointialan toimijat perustivat 19.12.2017 MAKES ry:n edistämään suomalaista markkinointia ja kasvattamaan alan osaamista. Tavoitteena on kasvattaa Suomen taloutta kasvattamalla yritysten markkinointi-investointeja.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen kansantaloutta kasvattavaa markkinointia, tuottaa tietoa markkinoinnin merkityksestä ja vahvistaa alan verkostoitumista. Yhdistys edistää markkinointialan ammattilaisten pääsyä yritysten päättäviin elimiin, muun muassa hallituksiin.

Valtiontalouden tarkastusvirasto ehdotti keväällä raportissaan, että markkinointialan toimijat perustaisivat organisaation edistämään suomalaisten yritysten markkinointia.  Perustettava MAKES voisi tuon raportin mukaan olla moottori suomalaisen markkinoinnin arvostuksen ja markkinointiosaamisen kasvattamiselle.

– Mielestämme ehdotus oli toimeenpanemisen arvioinen, ja sen vuoksi olemme tänään perustaneet MAKES ry:n ehdotetulla tavalla ja tavoitteilla, sanoo Anne Korkiakoski, Markkinoinnin edistämiskeskus MAKES ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Yhdistys kokoaa markkinointiin liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa sekä kehittää markkinointiin liittyvää tutkimusta ja koulutusta.

Lisäksi Markkinoinnin edistämiskeskus MAKES ry käynnistää eri toimialojen markkinointia vahvistavia hankkeita julkisen sektorin ja muiden eri tahojen kanssa yhteistyössä. Tällaisissa hankkeissa yhdistys voi toimia myös hankkeen rahoituksen järjestäjänä.

Yhdistys voi järjestää myös muuta toimintaa, joka edistää yritysten liikevaihdon kasvua markkinoinnin avulla ja ottaa kantaa sekä antaa lausuntoja markkinointiin liittyvästä lainvalmistelusta.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Korkiakoski (hallitusammattilainen) ja jäseniksi Jaakko Aspara (professori, Hanken Svenska Handelshögskolan), Ritva Hanski-Pitkäkoski (hallitusammattilainen), Ami Hasan (hallituksen puheenjohtaja, hasan & partners), Tomi Härmä (toimitusjohtaja, Mediametrix), Sanna Kolamo (Sanoma Media Finland Oy, BtoB), Sanna Laakkio (toiminnanjohtaja MARK Suomen Markkinointiliitto ry), Riikka-Maria Lemminki (toimitusjohtaja, Mainostajien Liitto ry) ja Tarja Virmala (toimitusjohtaja, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry).

Yhdistykseen nimettiin neljä työryhmää ja niiden vetäjät: Hankkeet; Riikka-Maria Lemminki, Tutkimus; Tomi Härmä, Koulutus; Sanna Laakkio ja Viestintä; Tarja Virmala.

Yhdistyksen perustamiskirjan allekirjoittivat Google Finland Oy, Mainostajien Liitto ry, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry, Markkinointi-instituutti, MARK Suomen Markkinointiliitto ry, Medialiitto ry, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Sanoma Media Finland, Vaasan yliopisto, Jaakko Aspara, Ritva Hanski-Pitkäkoski, Anne Koskiakoski, Mika Sarimo ja Lauri Sipilä.

 

Edunvalvonta

Valvomme etujasi Suomessa sekä kansainvälisesti

Marketing Finland on vuodesta 1951 lähtien valvonut markkinointia tekevien yritysten etuja. Olemme olleet mukana muovaamassa markkinointia säätelevää lainsäädäntöä, luomassa alan käytäntöjä, perustamassa markkinoinnin itsesäätelyelimiä sekä tuottamassa ja levittämässä alan ohjeistuksia. Osana edunvalvontaa annamme mm. lausuntoja ministeriöille ja viranomaisille markkinointia ja viestintää koskevien lakien sekä linjausten valmisteluvaiheessa. Seuraamme myös alan kansainvälistä kehitystä ja vaikutamme markkinointiin liittyvään EU-lainsäädäntöön kansainvälisten yhteistyöjärjestöjemme, mm. kattojärjestö World Federation of Advertisersin (WFA) kautta. Viimeisten vuosien aikana edunvalvonta on kohdentunut yhä enemmän digitaaliseen markkinointiin, jossa mainonta on keskittynyt muutamille alustoille, joiden kanssa käymme keskustelua suoraan sekä WFA:n kautta. Markkinoinnin lakityöryhmä käsittelee tapaamisissaan uusia lakihankkeita, joista tiedotamme jäsenistöämme.

Valvomme myös sinun yrityksesi etuja

Markkinoinnin edunvalvonta tarkoittaa myös sinun yrityksesi etujen varmistamista. Jäsenemme voivat kysyä meiltä neuvoja mihin tahansa markkinointiin, mainontaan ja yrityksen brändin liittyvissä asioissa. Markkinoinnin asiantuntijamme yhdessä laajan asiantuntijaverkostomme kanssa neuvovat ja sparrailevat kanssasi mm. markkinoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen, kumppanien valintaan sekä sääntelyyn liittyvissä asioissa. Jäsenenä saat tunnukset Markkinoinnin työkalupakkiin, josta löytyy  sopimuspohjia, tutkimuksia, webinaareja sekä ohjeistuksia.

Maailmanlaajuinen edunvalvontaverkosto

Edunvalvonnassa valttikorttimme on vahva verkosto, joka koostuu maailman johtavista brändeistä. Suomessa edustamme yli 80 % mainosinvestoinneista ja kattojärjestömme WFA edustaa yli 90 % maailman mainosinvestoinneista. Yhdessä olemme vahvempia ja pystymme neuvottelemaan parempia ehtoja sekä vaikuttamaan markkinoinnin lainsäädäntöön. Yli 400 jäsenyrityksen mandaatilla edustamme markkinointialaa aktiivisesti myös kotimaisessa mediassa.