Disruptio – luovu vanhasta, kehitä uutta

EI on maailman helpoin sana ja tulee suustamme liian usein, kun kohtaamme jotakin uutta. Se haluaa pitää meitä kiinni menneisyydessä ja joskus kivikaudella se suojasikin meitä epäonnistumisilta, joita uuden keksimiseen aina liittyy.

Menneisyydessä pysyminen ei kuitenkaan ole vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat menestyä. Eteenpäin on mentävä, ja jotta uutta voi syntyä tarvitaan disruptio, joka tarkoittaa vanhan tutun ja turvallisen hylkäämistä. Maailma on täynnä perinteikkäitä yrityksiä, jotka ovat siirtyneet menestyksekkäästi uusille markkinoille.

Mainontapäivässä esillä olevan älykeittiöitä valmistavan Fredman Groupin tarina voisi olla hyvin erilainen, jos Elmukelmuista ja Eskimo-rasioista olisi pidetty kynsin ja hampain kiinni. Sininen meri on paikka, josta jokainen yritys haaveilee, koska siellä ei ole veristä hintakilpailua.

Sinne myös me Mainostajien Liitossa haluamme suunnata, ja viimeisen vuoden aikana olemme tehneet pitkän matkan, jonka tuloksena ovat syntyneet uudet palvelumme sekä palvelulupauksemme ”Väylä tulevaisuuteen”.

Kun seuraavan kerran sinun tekee mieli sanoa uudelle idealle EI, niin mieti vielä toisenkin kerran. Idea, jonka kivikaudelta peräisin oleva suojautumismekanismisi on juuri torppaamassa, saattaakin olla yrityksesi seuraava menestystekijä, joka auttaa pääsemään siniselle merelle.

 

Riikka-Maria Lemminki

Voisiko ilmasta valmistettu proteiini muuttaa tulevaisuutemme?

Suomalainen start up -yritys Solar Foods on onnistunut valmistamaan ravintoa ilmasta ja sähköstä. Ideana on tuottaa ravinnerikasta proteiinia maapallon kasvavalle väestölle ympäristöä tuhoamatta. Tulevaisuutta voisi siis olla mahdollista muuttaa puuttumalla perusteisiin, kuinka ruokaa kasvatetaan.

Solar Foodsin keksintö tuottaa ravintoa maaperän mikrobeista hiilidioksidilla ja sähköllä sai alkunsa Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT:n tutkimuksesta. Yrityksen toimitusjohtaja Pasi Vainikka on toiminut aiemmin VTT:n johtavana tutkijana. Hän johti muun muassa Neo Carbon Energy -hanketta, jossa luotiin uutta päästötöntä energiajärjestelmää. VTT:n ja LUT:n yhteistyössä on onnistuttu myös valmistamaan nestemäistä polttoainetta ilman ja sähkön avulla.

Idea ruoan tuottamisesta sähkön ja hiilidioksidin avulla on peräisin jo 1960-luvulta. Ajankohtaiseksi sen hyödyntämisen on tehnyt havahtuminen ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun vaikutuksiin. Elintarvikkeiden raaka-aineeksi sopiva proteiinijauhe valmistuu bioreaktoritankissa, kun mikrobeja kasvatetaan hiilidioksidin ja vedestä sähköllä hajotetun vedyn avulla. Mikrobien kasvu ei ole riippuvainen ilmastosta tai muuttuvista sääolosuhteista, eikä tankkeja varten tarvitse raivata metsää pelloksi. Metsän hakkuiden lisäksi pystytään vähentämään myös vesien rehevöitymistä. Rehevöitymistä tapahtuu, kun vesistöjen lähellä olevia peltoja lannoitetaan ja fosforia ja typpeä pääsee valumaan vesistöön. Kasvuun tarvittavaa sähköä voidaan tuottaa myös aurinkoenergian avulla, jolloin ruokaa voidaan kasvattaa missä tahansa.

Tekniikan tohtori Pasi Vainikka kertoo Mainontapäivässä 21.9., miten uraauurtavia tuotteita ja täysin uudella menetelmällä tuotettua ravintoa on tehty tunnetuksi niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Perinteisen maatalouden tuottaman ruoan lisäksi on alettu suhtautua avoimemmin myös muihin ravinnon lähteisiin. Hyönteisiä sisältävien tuotteiden ostaminen marketista on jo mahdollista. Uuden ruokatuotteen on kuitenkin ensin saatava muun muassa elintarvikelupa ennen kuin kuluttajat voivat löytää sen kaupan hyllyltä.

Mainontapäivässä tullaan kuulemaan puheenvuoroja disruptiosta, vastuullisuudesta ja sinisen meren strategiasta. Solar Foodsia voisi käyttää esimerkkinä tästä kaikesta. Muutoksiin tarvitaan halu tehdä niitä. Muutoksia on tehtävä viimeistään silloin, kun on pakko. Kun oikeasti irrottaudutaan vanhoista kaavoista, voidaan luoda jotain, joka muuttaa tulevaisuuden. Disruptio horjuttaa vallitsevaa systeemiä. Samalla voidaan myös luoda aivan uusia mahdollisuuksia liiketoiminalle ja uusille teollisuuden aloille. Silloin pääsemme tulevaisuuden siniselle merelle.

Suvi Sillstén
Kirjoittaja on luova toimisto Krean opiskelija Haaga-Heliasta

Kuva: Solar Foods

Matkalla siniselle merelle? Ole valmis taistelemaan – voittamaan ja häviämään

Innovaatiojohtamisen ja markkinoinnin edelläkävijä Jean David hylkäsi nuorena akateemiset opinnot, opetteli markkinointia kantapään kautta ja päätyi uudistamaan satoja vuosia vanhan instituution, sirkuksen.

Parhaiten Jean David tunnetaan Cirque du Soleil -viihdeyrityksestä, jonka markkinoinnista hän vastasi 15 vuoden ajan vuodesta 1984 vuoteen 1999. Davidin tapaa johtaa Cirque du Soleilia pidetään malliesimerkkinä niin sanotusta Sinisen meren strategiasta, jossa yritys ei enää kilpailekaan sen perinteisesti mielletyllä markkinalla, vaan luo itse kokonaan uuden markkinan.

MAINOSTAJA -lehti esitti Jean Davidille ennen hänen Mainontapäivän 21.9. esitystään muutaman kysymyksen.

Mitkä ovat tärkeimmät opit, jotka olet saanut pitkällä urallasi markkinoijana?

Luota itseesi. Ole uskalias. Ymmärrä oma tapasi johtaa. Ole valmis taistelemaan – voittamaan ja häviämään.

Olet tehnyt urasi sirkuksen ja kasinon parissa. Miksi nämä ympäristöt ovat hyviä paikkoja oppia markkinointia? Mikä niissä on erityistä?

Viihdeteollisuus on lopulta vähittäiskauppaa kovin kilpaillussa ympäristössä. Tämä oli loistava ja hyvin stimuloiva oppimismatka: todellinen kokemusten kenttä, jossa menestyksemme antoi meille vapautta toimia.

Monille viihdeteollisuuden tarkkailijoille Cirque du Soleil oli merkki tulevaisuudesta. Se oli organisaatio, joka positioi itsensä globaaliin kontekstiin, jossa kulttuuri on identiteettiään etsivien ihmisten valuuttaa.

Mikä uusi ilmiö – idea, innovaatio, teknologia tai bisnesmalli – tulee muuttamaan markkinoinnin tulevaisuuden?

Se, mikä muuttaa markkinoinnin tulevaisuuden, on jo käynnissä. Siirrymme kuluttajayhteiskunnasta viestintäyhteiskuntaan.

Ajatelkaa vaikkapa sitä, miten älykkäät kaupungit voimaannuttavat kansalaisia. Sosiaalisia innovaatioita luovat insinöörit ovat vasta käärineet hihansa ja jo nyt he äimistelevät muutoksen nopeutta. Parhaillaan on menossa valtava, eksponentiaalinen muutosprosessi, joka synnyttää kollektiivisen älykkyyden ympäristön. Kansalaisilla tulee olemaan pääsy täysin uudenlaisiin viitekehyksiin. Tämä muuttaa kuluttajayhteiskunnan ja sikäli myös markkinoinnin tulevaisuuden. Kansalaiset voittavat eniten – nähtäväksi jää, ketkä häviävät…

Mikä on Mainontapäivän keynote-esityksesi perusviesti?

Kerron siitä, miten yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää Cirque du Soleilia esimerkkinä itsensä ylittämisestä. Miten hyvin yksinkertaisella päätöksellä voi olla valtavan suuri vaikutus yrityksen tulevaisuuteen. Cirque du Soleilin markkinointifilosofia voidaan kiteyttää kolmeen sanaan: luovuus, identiteetti ja kilpailuhenkisyys.

 

Teksti: Kari Latvanen

Disruptoinnilla tulevaisuuden tekijäksi

Hän on keksijä, futuristi, startup-yrittäjä ja säveltäjä. Jos ’’multitasking’’ on päivän sana, sanan ruumiillistuma on 23-vuotias Perttu Pölönen. Tämä monesti neroksi tituleerattu hahmo on puhuttanut mediassa rakentaen kuvaa luovasta tulevaisuuden toivosta. Pölönen on kouluttautunut säveltäjäksi Sibelius-Akatemiassa ja opiskellut eksponentiaalisia teknologioita Piilaaksossa. Vuonna 2016 Pölönen kutsuttiin ainoana suomalaisena Nasan Singularity Universityn kesäkurssille tuhansien hakijoiden joukosta.

Pölöstä on kuvailtu inspiroivaksi puhujaksi, joka innostaa kuulijoitaan aiheilla disruptiosta megatrendeihin ja eksponentiaalisiin teknologioihin sekä näiden vaikutuksista ihmisiin, yrityksiin ja koulutukseen. Pölösen inspiroivat alustukset tempaavat monien eri kohderyhmien edustajat mukaansa ja rohkaisevat yleisöä kohtaamaan tulevaisuuden muuttuvat näkymät.

Kun puhutaan Perttu Pölösestä, täytyy puhua myös Pölöselle ominaisesta aiheesta: disruptiosta. Disruptiolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa vallitsevaa systeemiä nousee horjuttamaan jokin uudenlainen ja mullistava innovaatio. Tämä innovaatio pistää yrityksen miettimään toimintatapojaan uudestaan ja haastaa jo olemassa olevat alan normit. ’’Disruptoi. Älä rakenna olemassa olevan päälle vaan tee se tarpeettomaksi.’’ Disruptoinnin tarkoituksena ei ole kilpailla samalla, paremmalla tuotteella tai palvelulla vaan muuttaa koko alaa täysin uudella idealla.

Eräällä disruptiosta kertovalla videollaan Pölönen sanoo: ’’2000-luvulla maailma ei muutu enää 10 % kerrallaan vaan hyppäyksittäin, vallankumouksina’’, ja juuri siitä tulevaisuudessa on kysymys: muutoksesta ja sen luomisesta. Vain tekemällä, kokeilemalla, epäonnistumalla ja kokeilemalla uudelleen syntyy muutosta. ’’Koskaan ei ole ollut parempia mahdollisuuksia muuttaa maailmaa kuin nyt’’, Pölösen mukaan tarve ei kysy enää vain taloudellisia resursseja vaan innovatiivisia ja uusia ratkaisuja, joilla muutetaan maailmaa.

Disruptio on vaihtoehto menneisyydelle. Uuden kehittäminen vallitsevien arvojen muuttuessa on pakko. Alojen on kehityttävä nopeasti ja tehdä se samaan aikaan tehokkaasti ja inhimillisesti. Mainonnassa siirrytään noudattamaan ’’ihmiseltä ihmiselle’’ lakeja. Kulutuskäyttäytymisen muuttuessa on mietittävä uusia markkinoinnin keinoja aggressiivisen ostopakotuksen rinnalle.

Tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta, mutta siihen vaikuttaminen on mahdollista. Markkinointi on murroksessa, kun uusia tapoja keksiä ja kokea kehitetään koko ajan. Koulut joutuvat miettimään, miten kaikki saadaan opetettua koko ajan kehittyvässä maailmassa ja jokaisen on oltava tavoitettavissa vuorokauden ympäri. Olemme koko ajan valmiina oppimaan ja janoamme tietoa uusista teknologioista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista.

Tulevaisuus alkaa tänään, oletko valmis muutokseen?

Tervetuloa kokemaan Perttu Pölönen ja markkinoinnin tulevaisuus Mainontapäivässä 21.9.2018.

Vivi Mikkonen
Kirjoittaja on luova toimisto Krean opiskelija

Mainontapäivä 21.9.2018 – väylä markkinoinnin tulevaisuuteen

Mainontapäivä Finlandia-talossa kokoaa yhteen markkinoinnin huippuosaajat Suomesta ja maailmalta. Ohjelma katsoo markkinoinnin tulevaisuuteen aiheinaan mm. disruptio, markkinoinnin vastuullisuus, kyberturvallisuus ja verkkovideoiden voittokulku. Paikka on uusi: Mainontapäivä siirtyy Finlandia-taloon.

Laila Pawlak
on työskennellyt muun muassa yrittäjänä, puhujana ja Piilaakson Singularity University -yliopistossa. Hän oli tuomassa osaa yliopistosta Pohjoismaihin ja toimii nyt Tanskan yksikön johtajana. Mainontapäivässä värikäs esiintyjä puhuu markkinoinnin tulevaisuudesta.

Keksijä, futuristi, säveltäjä ja startup-yrittäjä Perttu Pölönen kertoo, mitä disruptiolla oikein tarkoitetaan, mitkä ovat tulevaisuuden teknologiat ja megatrendit ja miten muutos otetaan vastaan.

Lounasaikaan Finlandia-talon Piazzalla verkostoidutaan, kuullaan ajankohtaisia caseja – muun muassa Solar Foods ja Fredman – sekä kumppaneiden esittelyjä.

Iltapäivän sessio startataan keskustelulla mobiilin ja videon merkityksestä brändinrakennuksessa ja markkinoinnin tuloksellisuudessa: ”Mobile is eating the world and online video is booming through the roof.” Lavalle astuvat Googlen johtajat Dyana Najdi, Diana Van Roest ja Antti Järvinen.

Cyberwatchin toimitusjohtaja, eversti evp. Aapo Cederberg, joka on ollut luomassa maamme kyberturvallisuusstrategiaa, käsittelee omassa puheenvuorossaan kyberturvallisuuden haasteita markkinoinnille.

Markkinoinnin ja yritysten vastuullisuus on nyt kaikkien huulilla.”Mr. Goodvertising” Thomas Kolster kertoo, Why care is the new currency.

Muusikko, luennoitsija ja artisti Jurgis Didžiulis pohtii interaktiivisessa esityksessään, millainen on yhteytemme tekoälyyn, singulariteettiin ja verkottumiseen syntyperäisen latinalaisamerikkalaisen silmin.

Vuoden Brändinrakentaja -tunnustus julkistetaan ohjelman lopuksi.

Lisää esiintyjäjulkistuksia on tulossa, kansainvälisen mainostajan nimi julkaistaan piakkoin.

Lisätiedot:
Mainostajien Liitto
toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki, p. 040 578 1974 riikka-maria.lemminki@mainostajat.fi

koulutuspäällikkö Anneli Seitsonen-Ceder, p. 040 535 3949, anneli.seitsonen-ceder@mainostajat.fi

www.mainontapaiva.com

#Mainontapäivä

Mainontapäivä on vuosittain järjestettävä markkinoinnin johtava tapahtuma Suomessa. Se tarjoaa ajankohtaista tietoa ja uusia työkaluja sekä innostavia näkemyksiä markkinoinnin kehitykseen. Mainontapäivä on vakiinnuttanut asemansa tärkeänä markkinointijohdon kohtaamispaikkana jo yli neljänkymmenen vuoden ajan.