Petri Mertanen

Petri Mertanen on luonut pitkän uran digitaalisen analytiikan parissa asiakasyrityksissä ja medioissa. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus analytiikan hyödyntämisestä ja kehittämisestä eri kokoisissa asiakasyrityksissä sekä median parissa. Nykyisin Petri toimii itsenäisenä asiantuntijana konsultoiden eri kokoisia yrityksiä ja organisaatioita analytiikan saralla. Aiemmin Petri toimi mm. Omnicom Media Groupin digitaalisen analytiikan tiimin johtajana sekä Digital Analytics Association järjestön Suomen puheenjohtajana.

Petrillä on kokemusta ja näkemystä nykyaikaisten analytiikkatyökalujen hyödyntämisestä ja analysointiprosessin kehittämisestä. Intohimonaan hän pitää nimenomaan analyyttisen kulttuurin luomista organisaatioihin. Petri on toiminut pitkään myös kouluttajana valmentaen tuhansia henkilöitä räätälöityjen ja yleisten koulutusten kautta. Kouluttajana hän on toiminut mm. Saranen Consultingin ja Googlen organisoimassa Adwords Academyssa sekä Aalto yliopistolla ITP-ohjelmassa. Petrillä on tällä hetkellä viralliset sertifioinnit Google Analytics, Tag Manager ja Data Studio järjestelmien osalta. Petri on ollut suosittu puhuja niin kotimaisissa kuin ulkomaisissakin tapahtumissa. 

CRM ja asiakasdata

Tähän osioon kootut palvelut tuottaa yhteistyökumppanimme Strike Communications Oy.

CRM-alustat: Salesforce, Hubspot, Pipedrive, CRM Service, WebCRM

 

 

 

 

 

Analytiikka

Digitaalisen analytiikan auditointi 

Tiedätkö kuinka laadukasta organisaation tallentama data on?

Koronavirus on vaikuttanut monien yritysten ja organisaatioiden toimintaan merkittävästi. Poikkeustilanne on samalla vaikuttanut median käyttötottumuksiin ja kuluttamiseen. Digitaalisten kanavien käyttö on kasvanut merkittävästi ja verkkokauppa on joillakin toimialoilla kasvanut suorastaan räjähdysmäisesti. Verkkopalvelut ja mobiilisovellukset ovat entistäkin merkittävämmässä roolissa. Monet organisaatiot tallentavat dataa digitaalisista kanavista ja tekevät päätöksiä dataohjautuvasti, mutta tiedätkö kuinka laadukasta data oikeastaan on? 

Digitaalisen analytiikan auditointi antaa vastauksen tähän kysymykseen. Laadukas data toimii perustana, kun organisaation toimintaa ohjataan ja analytiikan hyödyntämistä kehitetään. Auditoinnin aikana asiantuntija käy läpi itsenäisesti analytiikkajärjestelmien asennusta, digitaalisen mainonnan ja sosiaalisen median kanavia. Asiakas vastaa lisäksi online-kyselyyn, jonka avulla kartoitetaan organisaation kyvykkyyttä hyödyntää dataa. 

Auditoinnin sisältö

Digitaalisen analytiikan auditointi sisältää lähes sata erilaista tarkastuspistettä kuudella eri osa-alueella. Auditoinnissa käsitellään seuraavia asioita:

  • Käytössä olevat eri järjestelmät sekä näiden seurantakoodit
  • Järjestelmien väliset linkitykset ja integraatiot
  • Hakukoneoptimointiin liittyvät asiat analytiikan näkökulmasta
  • Analytiikkajärjestelmien asetukset
  • Olennaisen datan tallentaminen
  • Datan hyödyntäminen

Auditoinnin lopuksi saadaan pisteytys sekä helposti ymmärrettävä liikennevalomittari (punainen, keltainen, vihreä). Analytiikan auditointi dokumentoidaan suomeksi tai englanniksi (taulukko ja esitys) ja kehitystoimenpiteet priorisoidaan. Auditoinnin lopputuloksena saadaan siis konkreettiset kehitystehtävät sekä yksinkertaistettu pidemmän aikavälin suunnitelma. Auditointi käydään läpi asiakkaan kanssa henkilökohtaisessa tai etäpalaverissa siten, että asiat varmasti ymmärretään samalla tavalla. Auditoinnin suorittaa sertifioitu asiantuntija.

Digitaalisen analytiikan toteutus

Ennen analytiikan auditoinnin aloittamista allekirjoitetaan asiakkaan kanssa salassapitosopimus. Auditointia varten asiakas antaa toimittajalle riittävät oikeudet eri järjestelmiin. Auditoinnin toimitusaika on noin kaksi viikkoa tilauksesta ja purkupalaveri sovitaan heti tilauksen jälkeen. Tilauksen jälkeen asiakkaalle toimitetaan linkki online-kyselyyn. Vastaamiseen menee aikaa noin 5-10 minuuttia ja aikaa vastaamiseen on noin viikko.

Digitaalisen analytiikan auditoinnin tuottaa yhteistyökumppanimme Petri Mertanen

Tutustu auditointiin verkkokaupassamme 

 

Asiakassuhteiden analysointi ja vahvistaminen

Asiakaspolun auditointi

Asiakaspolun auditoinnin avulla saadaan parempi ymmärrys tulevaisuuden ilmiöiden ja toimintaympäristön muutosten vaikutuksista yrityksen asiakaspolkuun sekä kuvataan keskeisimmät kehitystoimenpiteet poikkeamatilanteessa.

Auditoinnilla varmistetaan, että yrityksellä on ajantasainen ymmärrys keskeisimmistä asiakaspersoonista sekä muutoksista heidän ostokäyttäytymisessään poikkeamatilan jälkeen.

Lisäksi auditoinnin pohjalta tunnistetaan asiakaspolun kapeikot asiakasportfolion kehittämisessä ja validoidaan yrityksen palvelukirjasto markkinoinnin, myynnin sekä asiakaspalvelun näkökulmista poikkeamatilanteessa.

KESTO

Etätyöpajan kesto on 5 tuntia.

SISÄLTÖ

Käynnistystapaamisessa kuvataan yrityksen liiketoimintamallin nykytila ja katselmoidaan asiakaspolun vaiheet. Työpaja koostuu asiakaspersoonien käyttäytymismallien validoinnista, asiakaspolun muutosten tunnistamisesta sekä palvelukirjaston analysoinnista. Työpajan tuotoksena syntyy asiakaspolun kehityksen tiekartta johtoryhmälle.

KENELLE?

Palvelu on tarkoitettu yritysten markkinoinnista ja asiakkuusstrategiasta vastaaville henkilöille. Palvelu mahdollistaa asiakasymmärrykseen perustuvien strategisten valintojen tekemisen muuttuneessa toimintaympäristössä – yhden kalenteriviikon aikana.

Asiakaspolun auditoinnin toteuttaa yhteistyökumppanimme Vere Oy, asiantuntijoina toimivat Kai Virtanen ja Daniel-José Hänninen.

Tutustu tarkemmin sisältöön ja ohjelmaan verkkokaupassamme.

 

Markkinointikumppanin valinta ja suhteiden kehitys

Maksutonta jäsenneuvontaa ja sparrausta markkinoinnin kumppanin valintaan

Marketing Finland antaa jäsenilleen myös maksutonta sparrausta ja neuvontaa markkinoinnin kumppanien valintaan sekä suhteiden kehittämiseen. Markkinoinnin ostoja tekevien yritysten edustajana meille on tärkeää, että sinulla on kumppanit, joista saat parhaan mahdollisen tuen omalle toiminnallesi. Autamme jäsenyrityksiämme myös ulkomaisten markkinointikumppanien etsinnässä ja valinnassa.

Markkinointikumppanin valinnassa ja kumppanisuhteiden kehittämisessä sinua neuvoo:

Marketing Finland, Maarit Aarrekangas, 050 435 5613, maarit.aarrekangas@marketingfinland.fi

Petri Mertanen

Petri Mertanen on luonut pitkän uran digitaalisen analytiikan parissa asiakasyrityksissä ja medioissa. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus analytiikan hyödyntämisestä ja kehittämisestä eri kokoisissa asiakasyrityksissä sekä median parissa. Nykyisin Petri toimii itsenäisenä asiantuntijana konsultoiden eri kokoisia yrityksiä ja organisaatioita analytiikan saralla. Aiemmin Petri toimi mm. Omnicom Media Groupin digitaalisen analytiikan tiimin johtajana sekä Digital Analytics Association järjestön Suomen puheenjohtajana.

Petrillä on kokemusta ja näkemystä nykyaikaisten analytiikkatyökalujen hyödyntämisestä ja analysointiprosessin kehittämisestä. Intohimonaan hän pitää nimenomaan analyyttisen kulttuurin luomista organisaatioihin. Petri on toiminut pitkään myös kouluttajana valmentaen tuhansia henkilöitä räätälöityjen ja yleisten koulutusten kautta. Kouluttajana hän on toiminut mm. Saranen Consultingin ja Googlen organisoimassa Adwords Academyssa sekä Aalto yliopistolla ITP-ohjelmassa. Petrillä on tällä hetkellä viralliset sertifioinnit Google Analytics, Tag Manager ja Data Studio järjestelmien osalta. Petri on ollut suosittu puhuja niin kotimaisissa kuin ulkomaisissakin tapahtumissa.