Naomi Holopainen

ATAÁ

Diversity & Inclusiveness Ambassador and Co-Founder

Naomi Holopainen on ATAÁ:n toinen perustajista. ATAÁ on sosiaaliseen vastuullisuuteen keskittyvä konsultointitoimisto yritysten yhteiskuntavastuullisuuden kentässä, joka keskittyy moninaisuuteen ja inkluusioon kestävän kehityksen aikakaudella.

Naomi Holopainen