Karoliina Leisti

Stereoscape

Customer Success Manager

Karoliina Leisti on hyödyntänyt ja kehittänyt XR-teknologian ratkaisuja vuodesta 2012. Hän on vastannut asiakkuuksista ja konseptoinut virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden toteutuksia myyntiin, tapahtumiin ja koulutuksiin. Leisti kuuluu Työterveyslaitoksen virtuaalitodellisuuden koulutusten pedagogiikkaa kehittävään SLIVeR -hankkeen ohjausryhmään ja Metropolian XR Design -linjan neuvottelukuntaan.

    Karoliina Leisti