22.1.2020 Trendit 2020

0,00 

Marketing Finlandin jäsentapahtumassa käydään läpi 2020 vuoden markkinoinnin trendejä, brändihistorian oppeja, vastuullisuutta, luovuutta ja teknologiaa.

8.45 Aamupala
9.00-9.30 Globaaleja markkinoinnin trendejä ja ilmiöitä
  • Riikka-Maria Lemminki, Marketing Finland, toimitusjohtaja ja WFA hallituksen jäsen
 
9.30-9.50 Brändihistoriasta oppeja tulevaisuuteen
  • Merkkejä Maineesta kirjan tekijät: Heikki Nuutinen, TaM; Martti Korpijaakko, VTM
 
9.50-10.10 Vastuullinen brändi on tulevaisuuden brändi
 
10.10-10.30 Kahvitauko
 

10.30-11.00 Tulevaisuuden muotoilun keskiössä on ihminen

  • Kai Virtanen, Head of Strategic Foresight, Vere

Kaupan arvoketjussa on tunnistettavissa kolme keskeistä ihmisten jokapäiväiseen arkeen vaikuttavaa ilmiötä. Ne ovat käyttäytymisen suunnittelu, inhimillinen kokemus ja ja yhteisöllisyyden rakentaminen. Ilmiöiden saumaton kiinnittäminen yrityksen kilpailuetuihin, valittuihin asiakassegmentteihin ja tulevaisuuden konsepteihin erottelevat tulevaisuuden menestyjät palveluliiketoiminnan kehittämisen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

 

11.00-11.30 Markkinointi, luovuus ja menestys
  • Piia Lähteemäki, Business Manager, Sanoma Media B2B Creatives
 

11.30-12.00 Markkinointi, teknologia ja menestys

Marko Saarinen, Head of Salesforce & Marketing Science, Matti Airas, Lead Business Consultant – Tieto Finland Oy
    • Markkinoinnin muuttuminen teknologiavetoisemmaksi, automatisoidummaksi ja älykkäämmäksi – kuinka nämä näkyvät käytännössä ja mitä hyötyjä näistä on järkevästi hyödynnettynä ulosmitattavissa?
    • Markkinoinnin mittaamisen KPI:t ja mittaamisen ”framework”
    • Markkinoinnin näkeminen ”kokonaisjärjestelmänä”

 

Tapahtuma on veloitukseton ja vain Marketing Finlandin jäsenille.

Osasto: