Hyödynnä tavaramerkkiäsi lisensoiden

20,00 

Hyödynnä tavaramerkkiesi voima

Mainostajien Liitto julkaisi aiemmin Mainostajan tavaramerkkioppaan, joka esittelee tavaramerkkien suojaamista ja tavaramerkkisalkun hallintaa. Sitä täydentää tavaramerkkien lisensointia ja siihen liittyvää sponsorointiyhteistyötä käsittelevä kirja.

Lisensoinnilla pyritään tavallisesti lisäämään yrityksen tuloja jo olemassa olevilla tavaramerkkioikeuksilla ja laajentamaan yrityksen toimintaa kansainvälisille markkinoille. Hyödynnä tavaramerkkiäsi lisensoiden antaa käytännönläheisen kuvauksen tavaramerkkien lisensoinnin toteutustavoista, erityispiirteistä ja hyödyntämisestä ja helpottaa menestyksellisten lisensointi- ja sponsorointiyhteistyösopimusten tekemistä.

Oppaan on kirjoittanut OTL Markku Tuominen. Sponsorointiyhteistyötä koskevan osuuden on kirjoittanut Pia Tanskanen. Oppaan kolmantena osiona on kirjoittajien yhdessä laatima yhteistyösopimusten tarkistuslista. Lisäksi mukana on kolme aihepiiriä valottavaa case-esimerkkiä sekä Mainostajien Liiton tarkistettu sponsorointisopimusmalli.

Kirjan hinta on 38 e. Mainostajien Liiton jäsenyritykset ja oppilaitokset 28 e. Alv 10% ja postituskulut lisätään hintaan.

ISBN 952-5262-28-6

Osasto:

SISÄLLYSLUETTELO

1. TAVARAMERKIN LISENSOINTI
1.1. Alkusanat
1.2. Tavaramerkkioikeudesta
1.3. Miksi lisensoida?
1.4. Lisenssisopimus
1.4.1. Lisenssisopimuksen muoto
1.4.2. Sopimuksen osapuolet
1.4.3. Lisenssioikeuden kohde
1.4.4. Lisenssioikeuden maantieteellinen laajuus
1.4.5. Lisenssimaksu
1.4.6. Lisenssinantajan kontrollointioikeus ja tavaramerkin käyttö
1.4.7. Sopimussuhteen voimassaolo ja päättyminen
1.4.8. Muita tyypillisiä sopimusehtoja
1.5. Lisenssioikeuden kirjaaminen
1.6. Tavaramerkkioikeuden lakkaaminen ja lisenssioikeus
1.7. Kilpailuoikeuden vaikutus

2. SPONSOROINTI
2.1. Mitä on sponsorointi?
2.1.1. Sponsoroinnista terminä
2.1.2. Yrityksen harjoittama sponsorointi
2.1.3. Tapahtumamarkkinointi
2.1.4. Myynti- ja markkinointiyhteistyö
2.2. Sponsoroinnin kuusi ulottuvuutta
2.3. Sponsoroinnin mittaaminen
2.3.1. Tavoiteasettelu ja arviointi
2.4. Sponsorointikohteen valinta
2.4.1. Kohteiden valintakriteerit
2.4.2. Yhteensopivuus yrityksen mainetavoitteiden kanssa
2.4.3. Yhteensopivuus tuotteen bränditavoitteen kanssa
2.4.4. Sidosryhmien saavutettavuus
2.4.5. Mahdollisuus suhdetoimintaan
2.4.6. Yhteiskuntavastuullisuus
2.4.7. Menestymisennuste ja suosio
2.4.8. Liiketoiminnalliset mahdollisuudet
2.4.9. Riskit
2.4.10. Hinta-laatu -suhde
2.5. Sponsorointisopimuksen laatiminen
2.5.1. Yleistä
2.5.2. Sponsorointisopimuksen sisältö
2.5.2.1. Osapuolet
2.5.2.2. Sopimuksen tarkoitus
2.5.2.3. Sponsorointikohteen hyödyntäminen
2.5.2.4. Muut sponsorit
2.5.2.5. Osapuolten tunnusten käyttö
2.5.2.6. Taloudellinen tuki ja laskutus
2.5.2.7. Kulut
2.5.2.8. Oikeudet
2.5.2.9. Salassapito
2.5.2.10. Sopimuksen voimassaoloaika
2.5.2.11. Sopimuksen ennenaikainen purkaminen
2.5.2.12. Muut sopimusmääräykset

3. TAVARAMERKKILISENSSISOPIMUKSIA 
KOSKEVA TARKISTUSLISTA

Case Marimekko
Case Cloetta Fazer ja GEISHA
Case Valio ja alppimaajoukkue
Lyhenteet
Lähteet

Liite: Mainostajien Liiton sponsorointisopimusmalli

Toivo koulutusta takaisin: