Ettei pahin tapahtuisi (Kriisiviestinnänopas)

25,00 

Pitkäjänteisen brändinrakentamisen avulla saavutettu hyvän yhteisökansalaisen maine voidaan menettää nopeastikin ellei kriisiä hoideta taitavasti ja nopeasti. Luottamus, avoimuus, rehellisyys ja vastuu korostuvat yritysten suhteissa kuluttajiin, omistajiin ja mediaan.

Ettei pahin tapahtuisi -opas sisältää tuoretta tietoa organisaation kohtaamista riskeistä, kuluttajien käyttäytymisestä poikkeustilanteissa, yrityksen maineen puolustamisesta verkossa tapahtuvia hyökkäyksiä vastaan, julkisuuden riskeistä kansainvälisessä toiminnassa ja internetistä kriisiviestinnän uutena kanavana. Oppaan esimerkit on uusittu ja mukaan on koottu aiemmin julkaisemattomia ohjeita riskienhallinasta ja poikkeustilanteissa toimimisesta.

Ettei pahin tapahtuisi – riski- ja kriisiviestinnän perusteet (140 s.) on jatkoa Mainostajien Liiton julkaisusarjassa aiemmin ilmestyneelle Kriisiviestintä -oppaalle (1999) ja sitä täydentäneelle Julkisuuden riskit -oppaalle (2002). Kaikkien kolmen oppaan kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston emeritusprofessori Jaakko Lehtonen. Uusin painos ilmestyi vuonna 2011.

Hinta 48 €. Mainostajien Liiton jäsenyritykset ja oppilaitokset
39 €. Hintoihin lisätään alv 10% sekä postituskulut.

”Maineen menettämisen riskiin kuuluu pelko siitä, että yleisön mielipiteet voivat tehdä yritykselle jopa enemmän haittaa kuin perinteellisesti tunnistetut riskitekijät: virheinvestoinnit, tuotevirheet, kilpailuympäristön muutokset, onnettomuudet ja luonnonmullistukset.”

Haluatko tämän tuotteen alennuksella? Liity jäseneksi!
Osasto:
Toivo koulutusta takaisin: