Päivi Sihvola

Viestinnän eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja