1.1. Ohjelmien sponsorointi Yleisradiossa

Ylen ohjelmien sponsorointia koskevan erityissäännöksen (Laki Yleisradio Oy:stä, 12 §) mukaan Yle ei saa tuottaa sponsoroitua ohjelmaa. Yle ei saa ottaa tuottamaansa ohjelmaan rahoitusta tai muuta vastaavaa taloudellista tukea sponsorilta.

Yle-lain sponsorointikielto koskee Ylen omatuotantoisia ohjelmia. Yle kohtelee yksinomaan Ylen käyttöä varten tuotantoyhtiöiltä tilattuja ja Ylen kokonaan maksamia ohjelmia sponsorointikysymyksissä samalla tavoin kuin omatuotantoisia ohjelmia.

Sponsorointikieltoa sovelletaan seuraaviin ohjelmiin:

  • Omatuotantoisiin ohjelmiin, jotka toteutetaan pääosin Ylen oman henkilökunnan avulla.
  • Yhteistuotantoihin, joissa Yle tuottaa ohjelman yhdessä ulkopuolisen tuotantokumppanin kanssa siten, että tuotantoon osallistuu Ylen luovaa henkilökuntaa. Ylen panos ohjelman tuotantoon sisältää muutakin kuin yksinomaan rahamääräisen suorituksen.
  • Ulkopuolisilta tuotantoyhtiöiltä tilattuihin tuotantoihin, jotka Yle tilaa yksinomaan omaa käyttöään varten ja maksaa kokonaan.

Yle-lain sponsorointikielto ei estä Yleä esittämästä sponsoroituja ohjelmia.

Mikäli Ylen panostus Ylen ulkopuolella tuotetun ohjelman tuotantoon sisältää yksinomaan rahamääräisen suorituksen tai teknisen tuotantopanoksen, Yle voi esittää muiden muassa ulkopuolisilta koti- tai ulkomaisilta tuotantoyhtiöiltä ennakko-ostoina tai valmiina hankittuja ohjelmia, joiden tuotannossa on käytetty sponsorirahoitusta. Tällaisten ohjelmien esittämisessä on huomioitava sponsorointia koskevat yleiset määräykset.

LISÄTIETOJA

Yleisradio Oy
YLE-keskus Pasila
Radiokatu 5
00024 YLEISRADIO
puhelin (09) 14 801
www.yle.fi