4. EU:n nimisuojajärjestelmä

EU:n nimisuojajärjestelmä luo elintarvikkeille ja maataloustuotteille lisäarvoa ja suojaa tuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä. Suojatuille nimityksille on pätevä, yhtenäinen ja laillinen suoja Euroopan unionissa. Nimisuojajärjestelmän tavoitteena on edistää monipuolista maataloustuotantoa ja kasvattaa lisäarvoa tuottavien maataloustuotteiden tuotantoa.

Kuluttajalle suojaus on tae siitä, että tuotteen alkuperä, raaka-aineet ja valmistusmenetelmä tunnetaan. Järjestelmän ansioista kuluttajat saavat enemmän luotettavaa tietoa tuotteen erikoisluonteesta, alkuperästä, luonteesta ja tuotantotavasta sekä elintarvikkeiden jalostuksesta.

Suojausjärjestelmiä on kolme erilaista. Näistä kaksi (SAN, SMM) suojaa tuotteen valmistamisen ja/tai tuotannon sen perinteisellä maantieteellisellä alueella ja kolmas (APT) suojaa tuotteen perinteisen valmistusmenetelmän.

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojajärjestelmä on ollut Euroopan yhteisön laajuisena voimassa vuodesta 1992. Euroopan unionissa on rekisteröity suojattuina nimityksinä yli 1 200 tuotetta, ja määrä kasvaa koko ajan.

Kolme tapaa suojata tuotenimitys

1) Suojattu alkuperänimitys (SAN)

en_AOP_4c

Alkuperänimityksen suoja ja sen tunnuksena käytettävä logo osoittavat tuotteen tuotannon, jalostuksen ja käsittelyn tapahtuvan tietyllä maantieteellisellä alueella tunnetulla ja vahvistetulla ammattitaidolla. Tuotteen laatu ja ominaisuudet johtuvat olennaisesti kyseisestä alueesta.

Suomessa suojatun alkuperämerkinnän ovat saaneet Kitkan viisas -muikku, Lapin Poron liha, Lapin Poron kuivaliha, Lapin Poron kylmäsavuliha sekä Lapin Puikula -peruna.

Muita esimerkkejä: Feta-juusto (Kreikka), Prosciutto di Parma -kinkku (Italia).

2) Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM)

en_IGP_4c

Maantieteellisen merkinnän suoja ja sen tunnuksena käytettävä logo osoittavat, että tuotteen tuotantovaiheista ainakin yksi tapahtuu tietyllä maantieteellisellä alueella. Tällaisen tuotteen tietty laatu, maine tai muu ominaispiirre juontuu pääosin sen maantieteellisestä alkuperästä.

Suomalaisista tuotteista Kainuun rönttönen -marjapiiras ja Puruveden muikku ovat suojattu maantieteellisenä merkintänä.

Muita esimerkkejä: Bayerisches Bier (Saksa), Scotch Lamb (UK).

3) Aito perinteinen tuote (APT)

en_STG_4c

Aidon perinteisen tuotteen suoja ja sen tunnuksena käytettävä logo osoittavat tuotteen erityisluonnetta. Nimitys suojaa tuotteen perinteisen valmistusmenetelmän, koostumuksen ja perinteisesti käytetyt raaka-aineet. APT-tuotteen tuotantoaluetta ei määritellä, mutta tuote on aina valmistettava rekisteröidyn valmistusmenetelmän mukaisesti.

Suomalaisista tuotteista sahti, karjalanpiirakka ja kalakukko ovat saaneet APT-suojauksen.

Muita esimerkkejä: Mozzarella -juusto, Faro- ja Lambic-olut.

Nimisuojan hakeminen ja hyödyntäminen

Suojausta hakeva ryhmä laatii EU-komission ohjeen mukaisen hakemuksen ja toimittaa sen Maaseutuvirastoon käsiteltäväksi. Nimisuojauksen rekisteröinti on kaksivaiheinen prosessi, joka vaatii ensin Maaseutuviraston kansallisen päätöksen ja sen jälkeen käsittelyn Euroopan yhteisön tasolla. Sekä kansallisessa että EU-käsittelyssä järjestetään vastaväitemenettelyt, joiden aikana nimen rekisteröimistä voi vastustaa. Nimi on suojattu siinä vaiheessa, kun komissio on julkaissut rekisteröintisäädöksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Kaikilla niillä toimijoilla, jotka valmistavat tuotteita rekisteröidyn tuote-eritelmän mukaisesti, on oikeus käyttää suojattua tuotenimeä ja hyödyntää nimisuojajärjestelmää. Rekisteröityä nimisuojatuotetta valmistavan elintarvikealan toimijan on ennen tuotteiden markkinoille saattamisen aloittamista ilmoitettava tuotteen nimi ja valmistuspaikka paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Jos tuotteita markkinoidaan nimisuojattuina, on tuotteen pakkauksessa oltava näkyvissä sekä rekisteröity nimi että nimisuojatunnus.

Suojauksen saanutta nimikettä ei saa käyttää väärin. Rekisteröidyt nimet on suojattu mm. suoralta tai välilliseltä rekisteröidyn nimen kaupalliselta käytöltä, harhaanjohtavalta mainonnalta ja muilta käytännöiltä, jotka saattaisivat johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen todellisen alkuperän suhteen.

Lisätietoa nimisuojajärjestelmästä

Säädökset (kevät 2015)