2. GS1-järjestelmä

GS1 järjestelmä on maailmanlaajuinen numerointijärjestelmä, joka perustuu kansainvälisesti ja yhteisesti hyväksyttyihin käytäntöihin. Numeroinnin standardisoitu rakenne ja sovitut muoto- ja esitystekniikat varmistavat toimivat tunnisteet esimerkiksi tuotteille, palveluille, logistisille yksiköille sekä omaisuudelle.

GS1 järjestelmä mahdollistaa toimitusketjun tehostamisen ja automatisoinnin yksiselitteisten tunnisteiden ja standardisoitujen esitystekniikoiden kautta. Järjestelmän avulla voidaan hallita tehokkaasti jäljitettävyyttä ja parantaa myös potilasturvallisuutta. Tuotteiden alkuperä ja aitous voidaan myös osoittaa GS1 järjestelmän avulla.

Tunnetuin ja käytetyin GS1 järjestelmän osa on GTIN-koodi (Global Trade Item Number), joka tunnettiin aikaisemmin EAN-koodina. GTIN-koodia käytetään kauppanimikkeiden yksilöimiseen. GS1 yksilöinnin avaimia voidaan käyttää myös mm. osapuolien tunnistamiseen GLN-koodilla (Global Location Number) tai kuljetusyksiköiden yksilöimiseen sarjatoimitusyksikkökoodilla, SSCC:llä (Serial Shipping Container Code).

Tällä hetkellä GS1:llä on noin 110 maaorganisaatiota, joiden tehtävänä on ylläpitää ja kehittää edellytyksiä GS1-järjestelmän käytettävyyteen omassa maassaan. Suomessa GS1-järjestelmää edustaa GS1 Finland Oy, joka on Keskuskauppakamarin tytäryhtiö.

TUOTTEIDEN JA PAKKAUSTEN MERKITSEMINEN

Suomessa tuotteet ja pakkaukset merkitään ja tunnistetaan GTIN-koodin avulla. Tämä on pääsääntöisesti 13-merkkinen. Tämä koodi painetaan pakkaukseen sekä numerosarjana että viivakoodisymbolina. Kun tuote on merkitty oikeaoppisella GS1-merkinnällä, tuotteen koodi on luettavissa myymälästä, maasta ja paikasta riippumatta. Tämä helpottaa kansainvälistä kauppaa kun tuotteille ei tarvitse tehdä maakohtaisia koodeja.

GS1 YRITYSTUNNISTEEN HAKEMINEN

GS1 yritystunnisteen avulla yritys voi muodostaa minkä tahansa GS1 yksilöinnin avaimista, esim. GTIN-numeron. Yritys hakee GS1 Finland Oy:stä  GS1 yritystunnistetta, jossa tunnisteosana toimii yhdeksän (tai seitsemän) ensimmäistä numeroa, kolme seuraavaa (tai viisi) numeroa on yrityksen vapaasti valittavissa ja viimeinen numeroista on tarkistusnumero. Esimerkiksi GTIN-numeroa laadittaessa yritys määrittelee omat vapaasti valittavat numeronsa tuotekohtaisesti, eikä siitä tarvitse erikseen ilmoittaa GS1 Finland Oy:lle. Suosituksena on käyttää juoksevaa numerointia tuotteille, eikä rakentaa mitään merkitystä GTIN-koodin sisälle.  Kun uusia tuotteita tulee valikoimaan, niille voidaan muodostaa oma GTIN ilman eri hakemusta, mikäli yrityksen GS1 yritystunnisteessa on vielä vapaita koodeja käytettävissä. Yritystunnisteen pituudesta riippuen yrityksellä voi muodostaa joko 1000 (9-numeroinen yritystunniste) tai 100000 (7-numeroinen) yksilöllistä koodia.

GS1 yritystunnistetta hakiessa yritys määrittelee käyttötarpeensa, mihin vaikuttaa mm. yksilöidäänkö kiinteä- vai vaihtuvamittaisia tuotteita. Näillä on erilainen rakenne ja niiden GS1 yritystunnisteosat eroavat toisistaan.

Maksu kohdistuu koodipankista myönnettyyn GS1 yritystunnisteeseen, ei siitä muodostettujen GS1 yksilöinnin avainten lukumäärään.

Jos yrityksellä on fyysisesti pienikokoisia tuotteita, joihin ei normaalia GTIN-13-koodia voi sijoittaa, voi yritys hakea GTIN-8-numeron. GTIN-8 hakijalla täytyy olla voimassa oleva GS1 yritystunniste.

HAKEMUSMENETTELY

Tulostettu ja täytetty hakemuksen toimitetaan postitse, skannattuna sähköpostilla tai faxilla kohdassa LISÄTIETOJA mainittuun osoitteeseen. (ks. ohjeet www.gs1.fi). Laita hakemuksen mukaan kuitti myöntämismaksusta, joka tulee suorittaa ennen kuin GS1 yritystunniste myönnetään. Kun GS1 yritystunnisteesta ja omasta tuotenumerosta sekä tarkistusnumerosta on muodostettu numeerinen koodi, siitä täytyy tehdä viivakoodi. Koodin voi teettää viivakoodiksi esimerkiksi samassa painotalossa, jossa pakkaukseen tehdään muukin painotyö. Koodin voi teettää myös tarralle tarrapainossa. Kirja- ja tarrapainoissa on GS1 standardin mukaisia ohjelmia.  GS1 standardin mukaisia viivakoodiohjelmia on saatavana omaan käyttöön alan yrityksistä ( mm. ohjelmistotalot ja viivakoodilaitemaahantuojat).

LISÄTIETOJA

GS1 Finland Oy
PL 266
00101 HELSINKI
puhelin (075) 756 3500
faksi (075) 756 3522
asiakaspalvelu@gs1.fi
etunimi.sukunimi@gs1.fi
www.gs1.fi