12. Luonto-Liiton Siili-merkki

 

Luonto-Liitto_logo

Siili-merkki on Luonto-Liiton yhdistystunnus. Sitä käytetään pääasiassa jäsentuotteissa, julkaisuissa ja liiton omissa varainhankintatuotteissa. Siili-merkin käyttöoikeus voidaan myöntää myös ulkopuoliselle yritykselle tai tuotteelle varainhankintatarkoituksessa. Merkin käytöstä päätetään tapauskohtaisesti. Vaikka merkki ei olekaan ympäristömerkki, on myöntämisen edellytyksenä yrityksen ja tuotteiden ympäristövaikutusten selvittäminen.

LISÄTIETOJA

Luonto-Liitto ry
Annankatu 26 A, 5. krs
00100 HELSINKI
puhelin (09) 684 4420
faksi (09) 6844 4222
toimisto@luontoliitto.fi
www.luontoliitto.fi