9. Liikennemerkkien käyttö mainonnassa

Liikennemerkkejä saa vapaasti käyttää mainonnallisiin tarkoituksiin esimerkiksi esitteissä, mainoselokuvissa yms. Liikennemerkkien originaaleja on saatavissa sähköisessä muodossa Liikennevirastosta. Muuten niiden käyttö on vapaata. Sitä vastoin laki kieltää liikennemerkin tai sitä muistuttavan merkin käytön mainonnassa teiden varsilla sekaantumisvaaran vuoksi (kts. E. Mainosvälinekohtaiset säännöt, jossa Tienvarsimainonta).

LISÄTIETOJA

Liikennemerkit ja tienvarsimainonta
Liikennevirasto
Tietekniikka / Tuomas Österman
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 HELSINKI
puhelin 0295 34 3630
faksi 0295 34 3700
tuomas.osterman@liikennevirasto.fi
www.liikennevirasto.fi

Liikennemerkit
Liikennevirasto
Tietekniikka / Per-Olof Linsén
PL 33 (Opastinsilta 12 A )
00521 HELSINKI
puhelin 0295 34 3561
faksi 0295 34 3700
per-olof.linsen@liikennevirasto.fi
www.liikennevirasto.fi