2.1. Lääkemarkkinointi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo lääkkeiden markkinoinnin asianmukaisuutta. Valvonnalla pyritään edistämään lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä. Valvonnassa keskitytään erityisesti lääkkeen määräämiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Lääkkeiden markkinoinnin valvonta perustuu Fimeassa lääkelain ja -asetuksen sekä kuluttajansuojalain markkinointia koskeviin oikeusohjeisiin. Suomen lääkelainsäädäntöön on implementoitu Euroopan yhteisön ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan direktiivin lääkemarkkinointiin liittyvät tiedot (2001/83/EY ja 2004/27/EY). Fimea seuraa kansallisten sekä EU-tuomioistuimen lääkemarkkinointia koskevaa oikeuskäytäntöä.

Lääkkeiden markkinointia koskevat säädökset:

Lääkelaki (1987/395) 91 – 94 §, 91 a – c §, 92 a §, 93 a – b §

Lääkeasetus (1987/693) 25 §, 25 a – i §

Kuluttajansuojalaki (1978/38) Etenkin luku 2

Lisätietoa

www.fimea.fi

Lääkealan Turvallisuus- ja Kehittämiskeskus Fimea valvoo viranomaisena lääkkeiden markkinointia, minkä lisäksi lääketeollisuus ohjaa omaehtoisesti markkinointia eettisesti korkeat vaatimukset sisältävien ohjeiden kautta. Lääketeollisuus ry:n uusitut Lääketeollisuuden Eettiset Ohjeet tulivat voimaan vuonna 2014. Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet sitovat vain Lääketeollisuus ry:n jäsenyritysten toimintaa. Eettisten ohjeiden noudattamista valvovat Lääkemarkkinoinnin valvontakunta ja sen alaisena kaksi tarkastusvaliokuntaa.

Lisätietoa

www.laaketeollisuus.fi