6. Tietoa hyödyllisyysmalleista

Otteita Patentti- ja rekisterihallituksen Hyödyllisyysmallioikeus-oppaasta

MIKÄ ON HYÖDYLLISYYSMALLI

Hyödyllisyysmallilla tarkoitetaan hakijalle hakemuksesta rekisteröityä yksinoikeutta määräajan ammattimaisesti hyväksikäyttää keksintöä.

HYÖDYLLISYYSMALLI VAI PATENTTI

Hyödyllisyysmalli on tarkoitettu etenkin sellaisille keksinnöille, jotka eivät yllä patentoitavalta keksinnöltä vaadittavaan keksinnöllisyystasoon, mutta jotka eivät kuitenkaan ole itsestään selviä keskitason ammattimiehelle.

Hyödyllisyysmallisuojan saa nopeammin kuin patentin, koska patenttivirasto ei tutki hyödyllisyysmallihakemuksessa esitetyn keksinnön uutuutta ja keksinnöllisyyttä, vaan hyödyllisyysmalli rekisteröidään, mikäli hakemus muodollisesti täyttää lain ja asetuksen hyödyllisyysmallioikeudesta ja hyödyllisyysmallimääräysten sille asettamat ehdot.

Hyödyllisyysmallisuoja on halvempi kuin patenttisuoja, koska siitä ei sen voimassaoloaikana tarvitse maksaa muita maksuja kuin rekisteröintimaksu ja uudistamismaksut 4. vuoden ja 8. vuoden kuluttua, jos haluaa pitää hyödyllisyysmallin voimassa 10 vuotta.

LISÄTIETOJA

Patentti- ja rekisterihallitus
Patentti- ja hyödyllisyysmalliasiat
PL 1160 (Arkadiankatu 6 A)
00101 HELSINKI
puhelin 029 509 5858
www.prh.fi