6. Green Office

go_logo_horizontal

WWF Green Office on ympäristöjärjestelmä toimistoille. Sen avulla työpaikat voivat pienentää ekologista jalanjälkeään ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Toimistot, jotka täyttävät WWF:n kriteerit, saavat käyttöönsä Green Office -merkin.

WWF Green Office soveltuu pieniin ja suuriin toimistoihin niin yrityksiin kuin julkishallintoon tai järjestöihin. Ympäristöjärjestelmän avulla vähennetään kulutusta, parannetaan ympäristötietoisuutta ja innostetaan toimiston henkilöstöä arjen ekotekoihin. Samalla säästyy rahaa.

Suomen Green Office -verkostossa on mukana yli 500 toimistoa 180 eri organisaatiosta. Niissä työskentelee yhteensä yli 67 000 ihmistä. Suomen lisäksi Green Office -toimistoja on jo kymmenessä eri maassa. (Luvut: lokakuu 2014)

Green Office -kriteerit

Green Office -toimistot parantavat ekotehokkuuttaan WWF:n kriteerien mukaisesti. Kun toimisto täyttää alla olevat kriteerit, se saa käyttöönsä Green Office -merkin:

1. Green Office -vastaavan valitseminen ja Green Office -tiimin perustaminen.
2. Käytännönläheisen ympäristöohjelman laatiminen WWF:n tarjoamien työkalujen avulla.
3. Indikaattorien valitseminen. Toimiston ympäristötyötä seurataan vähintään kolmella indikaattorilla, joille asetetaan numeeriset tavoitteet.
4. Energian säästäminen.
5. Jätteen vähentäminen, kierrättäminen ja lajittelu paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan.
6. Ympäristönäkökulman huomioiminen toimiston hankinnoissa.
7. Green Office -käytännöistä tiedottaminen henkilöstölle.
8. Toimiston ympäristöohjelman päivittäminen vuosittain.
9. Vuosiraportointi WWF:lle Ilmastolaskurin avulla.
10. Pyrkimys jatkuvaan parantamiseen ympäristöasioissa.

WWF:n palvelut

Green Office -toimistot saavat WWF:ltä tukea ympäristöjohtamiseen. WWF tarjoaa toimistojen käyttöön valmiit työkalut ja neuvoo ympäristöjärjestelmän rakentamisessa ja kehittämisessä.

Kun toimisto täyttää WWF:n Green Office -kriteerit, se saa käyttöönsä Green Office -merkin ja diplomin.

WWF järjestää Green Office -toimistoille verkostotapaamisia, työpajoja, vierailuja ja muita tapahtumia. Toimistoihin pidetään säännöllisesti yhteyttä.

Green Office -työkalut

  • Kompassi-verkkotyökalu antaa eväitä itsearviointiin ja pohjan ympäristöohjelman rakentamiselle. Kompassista löytyvät myös materiaalit sekä Green Office -logo.
  • Ilmastolaskurissa raportoidaan vuosittain toimiston indikaattorit eli kulutusluvut. Ilmastolaskurin avulla arvioidaan esimerkiksi sähkön- ja lämmönkulutuksesta, liikkumisesta, kuljetuksista ja paperinkulutuksesta syntyviä hiilidioksidipäästöjä.
  • Kulutustapamittari on työkalu, johon vastaamalla jokainen voi arvioida omien toimintatapojensa ympäristöystävällisyyttä.
  • Best Practices -sivustolle on koottu parhaita Green Office -käytäntöjä ympäri maailmaa.

LISÄTIETOJA

WWF Suomi
Lintulahdenkatu 10
00500 HELSINKI
puh. (09) 7740 100
info@wwf.fi
wwf.fi/greenoffice
Twitter: @WWFGreenOffice