3. E-merkintä

KULUTTAJAPAKKAUSTEN SISÄLLÖN MÄÄRÄN OIKEELLISUUDEN VARMISTAMINEN E-MERKINTÄJÄRJESTELMÄN AVULLA.

Pakkausten e-merkintäjärjestelmä on ollut Euroopassa käytössä jo yli 25 vuotta ja saavuttanut laajan suosion kuluttajapakkauksissa. Kuluttaja tunnistaa helposti e-merkityt valmispakkaukset käydessään ostoksilla. Pakkauksissa e-merkintä on sijoitettu sisällön nimellismäärän ilmoituksen yhteyteen. E-merkinnän ensisijaisena tarkoituksena on kaupan teknisten esteiden poistaminen, joita ovat Euroopan maissa yksittäisille valmispakkauserille tehtävät sisällön määrän tarkistukset. Tarkastusjärjestelmän helpottuminen on toteutettu siirtämällä osa tarkastusvastuusta pakkaajille, joita arvioidaan valmistusmaassa yhtenäisellä tavalla (esim. otanta menetelmällä, arviointikriteerit jne).

MITÄ VALMISPAKKAUSTEN E-MERKINTÄ ANTAA PAKKAAJALLE JA KULUTTAJALLE?

Pakkaajalle ja eurooppalaiselle kuluttajalle e-merkintä antaa varmuuden sisällön määrän oikeellisuudesta. Siten e-merkitty pakkaus on turvallinen ostos ja positiivinen viesti pakkaajasta. Lisäksi ostamista helpottaa, että e-merkityssä pakkauksessa nimellismäärä on esitetty selvästi ja riittävän suurilla numeroilla. Pakkaaja säästää kustannuksia välttämällä ylipakkaamista. Mittaustietojen arkistointi helpottaa kustannusten seurantaa sekä mahdollistaa tuotantohäiriöiden tilastointia. Valmispakkausten e-merkintäjärjestelmä mahdollistaa vientitoimituksia, sillä monet ulkomaiset tukkuostajat etenkin Euroopassa asettavat e-merkinnän tuotteessa vaatimukseksi.

MITÄ JÄRJESTELMÄ EDELLYTTÄÄ PAKKAAJALTA?

Valmispakkausten e-merkintäjärjestelmä soveltuu niin suurille kuin pienille pakkaajille, jotka pakkaavat hyvin erilaisia kuluttajille tarkoitettuja pakkauksia.

Järjestelmä edellyttää, että

1. pakkaajan valitsema ja käyttämä tarkastusmenettely dokumentoidaan,

2. pakkauksissa on vaatimustenmukaiset merkinnät,

3. sisällön määrään vaikuttavat mittaukset tehdään siihen soveltuvilla jäljitettävästi varmennetuilla mittauslaitteilla (esim. vaa’at, tiheyden mittauslaitteet),

4. edellä mainituilla välineillä tehdyt mittaustulokset kirjataan ja arkistoidaan.

MINKÄLAINEN TARKASTUSMENETTELY SOVELTUU E-MERKITTYIHIN VALMISPAKKAUKSIIN?

Tarkastusmenettely on riittävä, mikäli arviointikäynnillä tehtävien mittausten, arkistoitujen mittaustietojen, asiakirjojen ja havaintojen perusteella pakkaajan todetaan täyttävän esitetyt vaatimukset. Pakattava tuote, sen tuotantomäärä ja valittu ylipakkaamisen suuruus vaikuttavat pakkaajalle parhaiten soveltuvaan tarkastusmenettelyyn. Pakkausten sisällön määrän suhteen vaatimuksena on, että erän keskiarvo on vähintään pakkauksen nimellismäärän suuruinen ja yksittäisten pakkausten sallittu alitus ei ole liian suuri. Yleensä e-merkintään liittyvät asiat selvitetään pakkaajan luona arviointikäynnin aikana. Arvioinnin laajuus riippuu pakkaajan e-merkinnän piiriin kuuluvien pakkauslinjojen määrästä ja pakattavien tuotteiden laadusta. Arviointikäynti yrityksessä kestää korkeintaan yhden päivän. Inspectan myöntämästä arviointitodistuksesta selviää pakkaajan oma sisällön määrän tarkastusmenettely ja kyseistä menettelyä koskevat pakkauslinjat sekä niillä pakattavat tuotteet. Järjestelmään kuuluvat myös määräaikaiset arviointikäynnit noin vuoden välein.

PAKKAUSMERKINNÄT

Nimellismäärän (Qn) numeroiden korkeus:

  • 6 mm Qn > 1 kg tai 1 litra
  • 4 mm Qn > 200 g tai 2 dl
  • 3 mm Qn > 50 g tai 50 ml
  • 2 mm Qn > 5g tai 5 ml

E-merkin korkeus vähintään 3 mm, sijoitettuna samaan näkökenttään kuin nimellismäärä

LISÄTIETOJA

Inspecta Tarkastus Oy
Alpo Hyödynmaa
Hautalankatu 31
33560 Tampere
matkapuhelin 0500 730 669
alpo.hyodynmaa@inspecta.com
www.inspecta.com
(Ks. myös Valmispakkaus direktiivi 76_211_ETY. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös N:o 179 valmispakkauksista. Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2000.)